Logga

Det nära ledarskapet

Skräddarsytt för dig som är chef i första linjen i ett kommunalt företag.

Utbildningsprogrammet är fullbokat för våren 2022.

Helhetssyn på det nära ledarskapet

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det som utövas i den första linjen.

Det nära ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det nära ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är chef för medarbetare och arbetar med uppdrag nära medborgaren och/eller kunder. Du har minst två års erfarenhet av att vara chef och har grundläggande kunskaper om arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Verksamheten behöver vara innovativ, driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap.

Den utveckling vi ser inom de kommunala företagen ställer krav på att du utvecklas som ledare. För att klara av dessa utmaningar, behöver du som chef vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap. Det kan handla om att ta ytterligare kliv i att förstå verksamheten från ett helhetsperspektiv, att bli tryggare i rollen som chef och ledare, eller att hitta nya innovativa grepp för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, medborgare och/eller kunder och det omgivande samhället. I programmet utgår vi därför från tre viktiga ledarskapsrelationer:

 • Att leda utåt – mot medarbetare och medborgare och/eller kunder.
 • Att leda åt sidan – i samspel med andra funktioner inom och utanför den egna organisationen.
 • Att leda uppåt – i samspel med politiken. Här handlar det även om att förstå organisationens och din chefs uppdrag samt att hjälpa till med översättningen mellan det strategiska och det operativa.

I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av olika förväntningar och krav som du som chef behöver förstå, balansera och navigera i. Därför står dessa relationer i fokus för detta ledarprogram. En viktig utgångspunkt är att fördjupa förståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen spelar i den.

Det här får du och din organisation

 • Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”. Vidare syftar det till att ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef och ledare ”i det offentligas tjänst” och vad det betyder att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet.
 • Programmet bidrar till en ökad självkännedom om dina egna ledarprinciper och ledarkvaliteter samt ger möjlighet att definiera en egen syn på ditt chefs- och ledarskap.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Så hanterar vi covid-19

Vi anser att både digitala och fysiska möten har unika värden vid ledarutveckling och vi förenar det bästa från båda världar i våra program. Vi kombinerar en kvalitativ närvaro på kursgård med innovativ och personlig användning av digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna. För information om hur Kämpasten anpassat verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, läs mer här Länk till annan webbplats..

Vi följer rådande rekommendationer och riktlinjer kopplat till Covid-19 och anpassar programmen så att de både kan levereras digitalt och med fysisk närvaro. Våra program hålls digitalt fram till och med 30 juni 2021.

Helhetssyn på det nära ledarskapet

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det som utövas i den första linjen.

Det nära ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det nära ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är chef för medarbetare och arbetar med uppdrag nära medborgaren och/eller kunder. Du har minst två års erfarenhet av att vara chef och har grundläggande kunskaper om arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Verksamheten behöver vara innovativ, driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap.

Den utveckling vi ser inom de kommunala företagen ställer krav på att du utvecklas som ledare. För att klara av dessa utmaningar, behöver du som chef vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap. Det kan handla om att ta ytterligare kliv i att förstå verksamheten från ett helhetsperspektiv, att bli tryggare i rollen som chef och ledare, eller att hitta nya innovativa grepp för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, medborgare och/eller kunder och det omgivande samhället. I programmet utgår vi därför från tre viktiga ledarskapsrelationer:

 • Att leda utåt – mot medarbetare och medborgare och/eller kunder.
 • Att leda åt sidan – i samspel med andra funktioner inom och utanför den egna organisationen.
 • Att leda uppåt – i samspel med politiken. Här handlar det även om att förstå organisationens och din chefs uppdrag samt att hjälpa till med översättningen mellan det strategiska och det operativa.

I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av olika förväntningar och krav som du som chef behöver förstå, balansera och navigera i. Därför står dessa relationer i fokus för detta ledarprogram. En viktig utgångspunkt är att fördjupa förståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen spelar i den.

Det här får du och din organisation

 • Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”. Vidare syftar det till att ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef och ledare ”i det offentligas tjänst” och vad det betyder att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet.
 • Programmet bidrar till en ökad självkännedom om dina egna ledarprinciper och ledarkvaliteter samt ger möjlighet att definiera en egen syn på ditt chefs- och ledarskap.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Så hanterar vi covid-19

Vi anser att både digitala och fysiska möten har unika värden vid ledarutveckling och vi förenar det bästa från båda världar i våra program. Vi kombinerar en kvalitativ närvaro på kursgård med innovativ och personlig användning av digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna. För information om hur Kämpasten anpassat verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, läs mer här Länk till annan webbplats..

Vi följer rådande rekommendationer och riktlinjer kopplat till Covid-19 och anpassar programmen så att de både kan levereras digitalt och med fysisk närvaro. Våra program hålls digitalt fram till och med 30 juni 2021.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar totalt 8 dagar uppdelat på 3 moduler.
Därtill tillkommer introduktion och uppföljning på 2 halvdagar.

Programstart 4 april 2022 (fullbokat)

Alla datum:
4 april 2022: Live-online
27-29 april 2022: Kämpasten
30 maj 2022: Live-online
20-22 juni 2022: Kämpasten
30-31 augusti 2022: Live-online
25 november 2022: Live-online

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Programavgift

35 000 kr exkl. moms.
Internatkostnader tillkommer.

Språk

Svenska

Programledare: Tina Nilsson

Tina Nilsson, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste 20 åren har Tina fokuserat på att stötta chefer, ledare, specialister att utveckla sig själva, verksamheten och affären. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och också lång erfarenhet av komplexa kompetens- och verksamhetsutvecklingsuppdrag. Målgrupper omfattar allt från högre chefer inom privat, offentlig och ideell/idéburen verksamhet, men också professioner och specialister som läkare, ingenjörer, innovations- och förändringsledare.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona i samarbete med:
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Dela sidan

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!