Belastningsergonomi

Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. All fysisk belastning i arbetslivet är inte skadlig, utan människan är byggd för rörelse och aktivitet. Många gånger kan det vara mer belastande att vara stillasittande vid dator.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.