Inkluderande rekrytering sätter kärnkompetensen först

  • Bidrar till en fördomsfri rekrytering.
  • Skapar en inkluderande arbetsplats.
  • Inkludering och mångfald avdramatiseras.

Inkluderande rekrytering välkomnar alla

Inkluderande rekrytering är en fördomsfri rekrytering från jobbannonsen via intervjuer till jobberbjudandet där kärnkompetensen sätts först.

Inkludering och mångfald avdramatiseras och rekryteringsbasen breddas, eftersom du fokuserar mer på kärnkompetens och kompletterar med lärande på arbetsplatsen.

Användningsområden
För dig som vill rekrytera annorlunda.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Utvecklat tillsammans med medlemsföretag från olika branscher.

För mig är inkluderande rekrytering ett sätt att jobba med fördomsfri rekrytering från början till slut.

Lise-Lotte Björkman
HR-chef Nacka vatten och avfall

Verktygslåda för handledarutbildning

Utvalda case

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald sitter i väggarna

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppgift är att skapa förutsättningar så deras medlemmar kan arbeta tillsammans och samverka över organisationsgränserna.

Om inkludering, jämställdhet och jämlikhet

Matlaget i Gällivare

Inkludering genomsyrar Matlaget i Gällivare. De vågar prata med olika människor som söker sig till företaget.

Ta tillvara på allas kompetens

Mer om inkluderande rekrytering

Värderingsförändringar är en utmaning

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror på teknisk utveckling, automatisering och globalt utbyte mellan olika kulturer. Värderingsförändringarna är en utmaning för många arbetsgivare.

Hur ska du lyckas attrahera och engagera dina medarbetare? Hur ska du ens hitta nya medarbetare med rätt kompetens? Många behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare.

Sammanfattning av inkluderande rekrytering

Genom verktyget får du kunskap och förhållningssätt för att hitta nya medarbetare. Du får också nya “glasögon” för att tänka på ett annat sätt när du ska rekrytera nästa gång.

Webbutbildningen består av fem korta moduler kring attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, diskriminering i urvalsprocessen och hur du får personalen att trivas och växa.

I handboken finns praktiska checklistor och formulär som stöd i den dagliga verksamheten. Vi har också tagit fram fem whitepapers med konkreta tips som du kan ladda hem.

Diversity Charter Sweden främjar mångfald

Sobona är med i den ideella föreningen Diversity Charter Sweden som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och som vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle.

Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Läs mer om Diversity Charter Sweden. Länk till annan webbplats.

Filmbild

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Filmbild

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Filmbild

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Filmbild

Nacka vatten och avfall - En mer inkluderande rekrytering är målet

På Nacka vatten och avfall bidrar yrkesprofiler och validering till att skapa en mer inkluderande rekrytering.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet