Lär dig validera genom en bedömarutbildning

Bedömarutbildningen är digital och genomförs under fyra halvdagar. Den är kostnadsfri för dig som medverkar i ett projekt. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!
Se filmen om bedömarutbildning

Vad lär du dig på utbildningen?

På bedömarutbildningen lär du dig processen för hur validering går till. Du lär dig också hur du stöttar individen i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare eller arbetsledare, gör bedömningar och hanterar den digitala plattformen.

Utbildning vänder sig till blivande yrkesbedömare, inom ramen för Sobonas partsgemensamma utvecklingsprojekt.

Vem passar den för?

Dig som deltar i ett projekt.

Utbildningen består av fyra utbildningsblock

som ska genomföras kronologiskt.

Passar för alla branscher

En branschöverskridande utbildning.

“Bedömarutbildningen innebär att en neutral part bedömer en persons kunskapsnivåer. Alla får en likadan chans att bevisa vad de tagit till sig, förstått och kan. Jag ser också fördelar med att bedömningen är nationell, eftersom det blir lätt för personer att visa sitt formella intyg överallt.”

Joakim Jansson
affärsområdeschef avfallshantering Rambo AB

Mer om bedömarutbildningen

Utbildning vänder sig till blivande yrkesbedömare, inom ramen för Sobonas partsgemensamma utvecklingsprojekt.

Under utbildningen får du kunskap och förståelse om OCN-metoden, som är en struktur för kvalitetssäkrande av lärande och validering.

Du lär dig kartlägga, samla in bevis på lärande, granska och bedöma vad en person faktiskt kan.

En yrkesbedömare ska bedöma en individs yrkeskunskaper. Hen arbetar utifrån checklistor och bedömningsplaner, som kommer ifrån en yrkesprofil.

En yrkesprofil speglar vad en individ behöver kunna inom ett yrke. En yrkesbedömare har ett digitalt verktyg med färdiga frågor, övningar och checklistor till sin hjälp.

Yrkesbedömare är ofta yrkeskunniga arbetsledare eller handledare som vill arbeta med lärande på arbetsplatsen och hjälpa medarbetare att växa.

Det finns även ett värde i att personer som arbetar med hr går utbildningen; på så vis kan de och arbetsledare eller handledare få ett gemensamt verktyg för att arbeta med insteg, introduktion och utveckling.

Genom att få personlig behörighet att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell, innebär det ansvar för det lärande och den valideringsprocess som genomförs.

Du som är utbildad OCN-bedömare och vill arbeta som bedömare behöver godkänna villkor och policy samt uppdatera dina kontaktuppgifter.

En organisation som vill stödja och delta i valideringsarbetet inom branschen kallas för “valideringsleverantör”. Det kan vara som utförare, beställare, entreprenör, konsult, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktör eller omställningsaktör.

En valideringsleverantör har en eller flera godkända OCN-bedömare som kan stödja lärande och genomföra valideringsprocesser i Sobonas valideringsmodell.

En valideringsleverantör behöver godkänna villkor och policy för valideringsleverantörer samt uppdatera kontaktuppgifter.

Ett yrkesbevis eller kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

Yrkesbeviset eller kompetensintyget är objektivt och sakligt. Dessutom linjerar det mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Vad är OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Filmbild

Webbinarium - Lärande - en fördjupning

I föreläsningen gör Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, en djupdykning i begreppet lärande och sina erfarenheter kring det.

Filmbild

Webbinarium - Vad är en OCN-bedömare?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar vad en OCN-bedömare gör. Under två dagar lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren.

Filmbild

Webbinarium - OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning.

Dokument

  • Villkor bedömare Sobona
  • Villkor valideringsleverantör Sobona

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet