Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Kalmar läns museum skapar tydlighet genom yrkesroller och förstärker upplevelsen av varumärket

På Kalmar läns museum är frågan kring kompetensförsörjning ständigt i rörelse. Förutom de 80 tillsvidareanställda medarbetarna möts de av ett 40-tal personer varje år inom verksamheten. Det är timanställda, studenter, praktikanter, arbetsmarknadsåtgärder, praoelever med flera. Intresset är stort, några stannar bara i en vecka medan andra närmare ett år.

Inkluderande kompetensförsörjning blir därför viktigt att arbeta med på ett systematiskt sätt för att kunna ta tillvara på kompetens som korsar deras väg. Tack vare en ny yrkesprofil blir det mer tydligt vilken kompetens som krävs i vilken roll, vilket även stärker varumärket inifrån och ut.

Stiftelsen Kalmar läns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kunskapsorganisation som verkar som en källa till kunskap och nya synsätt på vår tid, vårt kulturarv och på historien.

Verksamheten har ett stort uppdragsfokus men där grunden är att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Här erbjuds upplevelser för alla åldrar. Museet verkar främst inom Kalmar län men jobbar även både nationellt och internationellt.

Intervju med Karolina Miller

HR-konsult på Kalmar läns museum

Karolina berättar om de angenäma kompetensutmaningarna som följer med att många människor rör sig in och ut ur verksamheten:

– Varje år korsas våra vägar av ca 40 personer förutom vår fast anställda personal. Vi är duktiga på att handleda och ta hand om alla dessa människor som är i olika faser i livet. Jag upplever att vi gör en otrolig samhällsnytta. Många får möjlighet till en nystart i livet.

Vi är duktiga på att handleda och ta hand om alla dessa människor som är i olika faser i livet. Jag upplever att vi gör en otrolig samhällsnytta. Många får möjlighet till en nystart i livet.

Ruken som är kock på Kalmar läns museum är ett fint exempel på vad en språkpraktik kan leda till. Karolina berättar:

– Ruken började på Kalmar läns museum som språkpraktikant 2017. Efter praktiken utbildade hon sig till kock och jobbade hos oss på timmar. Efter sin utbildning fick Ruken ett vikariat som kock och sen några månader tillbaka är hon nu fast anställd.

Ruken är ett fint exempel på vad en språkpraktik kan leda till.

Karolina menar att det utbyte Kalmar läns museum får genom att möta olika människor i olika faser i livet är otroligt givande. Det är studenter som precis börjat sin karriär, kreativa ungdomar, människor med sjukskrivning, funktionsnedsättning eller som har förlorat sitt arbete. Det är en win-win.

– Praktikanterna lär oss mycket på olika nivåer. En språkpraktikant lär oss mer om hur utställningarna kan bli mer tillgängliga och lättare att förstå. Vi lär oss att lyssna in olika människors situation och förmågor och matcha dessa med våra möjligheter. Av alla energiska studenter ser vi till att alltid hålla oss alerta och i framkant, berättar Karolina.

En språkpraktikant lär oss mer om hur utställningarna kan bli mer tillgängliga och lättare att förstå.

Långt ifrån alla museer har en HR-ansvarig. Men frågorna är viktiga och behöver få utrymme även i mindre organisationer.

Karolina sitter med i Sobonas HR-råd. Syftet med HR-rådet är diskutera aktuella frågor som rör arbetsgivarpolitik samt strategiska organisations- och HR-frågor.

– Sobona vill verkligen se alla medlemmar oavsett storlek. HR-rådet är ett positivt forum och en kanal för dialog och medlemsfrågor. Här kan vi göra branschens röst hörd och få det stöd mindre organisationer behöver, säger Karolina.

Sobona har många praktiska verktyg där yrkesprofilering är ett. Karolina och en kollega har gått Sobonas handledarutbildning som ett led i att introducera den nya yrkesprofilen.

– Verktyget hjälper hela vår onboarding-process oberoende av praktik eller anställning, säger Karolina.

HR-rådet är ett positivt forum och en kanal för dialog och medlemsfrågor.

Vilka andra av Sobonas verktyg har ni använt?

– Vi kommer använda en av de yrkesprofiler som vi varit med och tagit fram, assistent inom museiverksamhet. Vi är mitt uppe i processen och nästa steg blir nu att utveckla innehållet så det passar vår arbetsplats. Efter det kan vi implementera metoden och då kommer vi använda den för att lyfta vår befintliga personal som i dag har någon form av assistentroll, säger Karolina.

Branschen kulturarv och besöksnäring har haft svårt att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs inom yrkesrollen assistent. Därför har de nationella yrkesprofilerna museiassistent och värd tagits fram i samverkan.

kalmar-lans-museum-2

Därför har de nationella yrkesprofilerna museiassistent och värd tagits fram i samverkan.

Validering av yrkesroller stärker redan befintliga yrkesroller inom branschen. För Kalmar läns museum innebär det att arbetsuppgifterna som en utbildad konservator eller föremålsantikvarie har kan bli mer fokuserade på deras kompetens när assisterande arbetsuppgifter kan läggas på en person som inte har just den ämneskompetensen.

Assistenterna valideras i stället mot yrkesprofilen museiassistent. Den här tydligheten och synliggörandet av de olika rollerna hjälper till att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen.

– Vi tycker yrkesprofilerna är en viktig faktor för oss som arbetsgivare ur employer branding-synpunkt. De skapar en tydlighet och stärker varumärket inifrån och ut, säger Karolina.

Vi tycker yrkesprofilerna är en viktig faktor för oss som arbetsgivare ur employer branding-synpunkt. De skapar en tydlighet och stärker varumärket inifrån och ut.

Har du några tips och idéer till den som funderar på att göra ett liknande arbete?

– Det viktigaste du har i ditt företag är medarbetarna; de utför uppdraget, oavsett vilken bransch du är i. Sobona hjälper dig att ge de bästa förutsättningarna till medarbetarna, vare sig det handlar om strategiska frågor inom ledarskap och HR eller om lagar och avtal. Utbildningarna som Sobonas erbjuder sina medlemmar är givande och låter oss skapa nätverk. Det tycker jag man ska använda sig av, avslutar Karolina.

Karolina berättade om hur yrkesprofiler förstärker upplevelsen på konferensen Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv.

Sobona hjälper dig att ge de bästa förutsättningarna till medarbetarna, vare sig det handlar om strategiska frågor inom ledarskap och HR eller om lagar och avtal.

Företag: Kalmar Läns Museum

Deltar i projekt:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Nya yrkesprofiler ger en tydlighet för vad medarbetare behöver kunna.
  • HR-rådet är ett mycket positivt forum.
  • Det är viktigt att arbeta med inkluderande kompetensförsörjning på ett systematiskt sätt.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case