Det strategiska ledarskapet

Skräddarsytt för dig som är chef med strategiskt ansvar direkt underställd högste chef.

Nästa programstart 9 september 2024

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Stärk förmågan att driva strategisk utveckling

En snabbföränderlig omvärld och behovet av stora utvecklingssteg ställer krav på dig som ledare. Under programmet diskuterar vi vilka grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning samt hur du kan nå framgång genom att utveckla samarbetet med vd och ledningsgrupp. Det övergripande målet med programmet är att du som chef ska utveckla förmågan att driva förändring och strategisk utveckling.

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det strategiska ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona och riktar sig till dig som chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande. Det finns en förväntan på deltagande chefer att de framöver ska kunna axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Spaningar på omvärlden
 • Att leda komplexa uppdrag
 • Ekonomi – att förstå verksamhetens förutsättningar
 • Att driva strategiarbete
 • Samspel med politisk nivå
 • Transformation och förändring
 • Effektiva team och kollektiv intelligens
 • Personlig spegling – samverkan och samarbete
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap?
 • Arbete i ledningsgrupp
 • Workshop med VD

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Det handlar i mångt och mycket om att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag och tillsammans med vd driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten.

Ny teknik gör intåg med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på att vara innovativ och driva förändring och samtidigt vara en stabil ryggrad i ett samhälle med ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning. Inte minst krävs det skicklighet i att identifiera och initiera vägar till samarbete och samverkan som går på tvären mellan organisationer.

I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden.

För att maximera hemtagningen av programmet till din verksamhet är det en fördel att två chefer per företag deltar samtidigt. Verksamhetens vd deltar som en aktiv part i hemtagningen av programmet genom att föreslå projekt och analysuppgifter inför programstart samt deltar i programmets avslutande modul under en halvdag.

Det här får du och din organisation

Programmet ger dig och din verksamhet möjlighet att fördjupa kunskaperna om nuvarande och kommande utmaningar inom sektorn för kommunala företag och de krav som dessa utmaningar ställer på ledarskapet. I programmet kommer vi särskilt fokusera på att öka din kunskap och förmåga inom följande områden:

 • Att driva strategisk utveckling från start till mål i politiskt styrda verksamheter.
 • Att hjälpa till att driva helheten i ett ledningsteam.
 • Leda förändring, utveckling och innovation.
 • Fördjupa förståelsen för kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i ditt företag, särskilt kring investeringskalkyler och balansräkningen.
 • Dra slutsatser om vilken personlig utveckling som behövs för att kunna matcha de omvärldsförändringar som sker.
 • Genom en tät koppling till vars och ens verksamhet, är förväntan på dig som deltagare att du skall skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Stärk förmågan att driva strategisk utveckling

En snabbföränderlig omvärld och behovet av stora utvecklingssteg ställer krav på dig som ledare. Under programmet diskuterar vi vilka grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning samt hur du kan nå framgång genom att utveckla samarbetet med vd och ledningsgrupp. Det övergripande målet med programmet är att du som chef ska utveckla förmågan att driva förändring och strategisk utveckling.

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det strategiska ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona och riktar sig till dig som chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande. Det finns en förväntan på deltagande chefer att de framöver ska kunna axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Spaningar på omvärlden
 • Att leda komplexa uppdrag
 • Ekonomi – att förstå verksamhetens förutsättningar
 • Att driva strategiarbete
 • Samspel med politisk nivå
 • Transformation och förändring
 • Effektiva team och kollektiv intelligens
 • Personlig spegling – samverkan och samarbete
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap?
 • Arbete i ledningsgrupp
 • Workshop med VD

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Det handlar i mångt och mycket om att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag och tillsammans med vd driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten.

Ny teknik gör intåg med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på att vara innovativ och driva förändring och samtidigt vara en stabil ryggrad i ett samhälle med ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning. Inte minst krävs det skicklighet i att identifiera och initiera vägar till samarbete och samverkan som går på tvären mellan organisationer.

I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden.

För att maximera hemtagningen av programmet till din verksamhet är det en fördel att två chefer per företag deltar samtidigt. Verksamhetens vd deltar som en aktiv part i hemtagningen av programmet genom att föreslå projekt och analysuppgifter inför programstart samt deltar i programmets avslutande modul under en halvdag.

Det här får du och din organisation

Programmet ger dig och din verksamhet möjlighet att fördjupa kunskaperna om nuvarande och kommande utmaningar inom sektorn för kommunala företag och de krav som dessa utmaningar ställer på ledarskapet. I programmet kommer vi särskilt fokusera på att öka din kunskap och förmåga inom följande områden:

 • Att driva strategisk utveckling från start till mål i politiskt styrda verksamheter.
 • Att hjälpa till att driva helheten i ett ledningsteam.
 • Leda förändring, utveckling och innovation.
 • Fördjupa förståelsen för kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i ditt företag, särskilt kring investeringskalkyler och balansräkningen.
 • Dra slutsatser om vilken personlig utveckling som behövs för att kunna matcha de omvärldsförändringar som sker.
 • Genom en tät koppling till vars och ens verksamhet, är förväntan på dig som deltagare att du skall skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar 10 programdagar uppdelat på 4 moduler

Programavgift

Medlemspris: 70 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Språk

Svenska

Datum

Programstart: 9 september 2024
Modul 1: 9-11 september 2024
Modul 2: 13-15 november 2024
Modul 3: 3-5 februari 2025
Modul 4: 14-16 april 2025

Program som startade 2023
Modul 4: 17-19 april 2024

Mest värdefullt var att träffa andra ledare och diskutera ledarskap och verksamhetsutveckling

 Josefine Lissbol
Chef på Återvinningstjänster VAMAS

För vem passar programmet?

Programmet Det strategiska ledarskapet passar för dig som är chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare: Maths Lundgren

Maths Lundgren, ekonomie doktor från Stockholms Universitet. Avhandlingen fokuserade på förändring kopplad till miljö och socialt ansvarstagande inom tjänsteföretag. Maths har under lång tid arbetat som miljökonsult, managementskonsult och med utveckling av ledare. Under 10 år var han ansvarig för organisations- och ledarutveckling på Handelshögskolans avdelning för ”Executive Education”. Maths leder regelmässigt utvecklingsprogram för chefer och faciliterar workshops inom strategi- och organisationsutveckling. Han arbetar med såväl privata företag som offentlig sektor och idéburna organisationer.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan