Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning 2024

22 augusti 2024, 09.30–12.15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom avfallshantering och återvinning. Under dagen kan du ta del av case från medlemsföretag, insikter från branschen och perspektiv från myndigheter.

Sobona har utvecklat verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, synliggöra och kartlägga individers kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra individers kunnande genom branschvalidering.

Läs gärna mer om valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 6 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Kompetensutveckling är ett av Avfall Sveriges viktigaste uppdrag. Vi utbildar drygt 2 000 medlemmar i den kommunala avfallsbranschen varje år. Branschvalidering stärker vårt uppdrag mot medlemmarna och vi ser fram emot att ytterligare höja statusen för dessa samhällskompetenser genom valideringsarbetet.

Tony Clark
vd, Avfall Sverige

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för avfallshantering och återvinning

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projektet för avfallshantering och återvinning!

I projektet Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida