En enklare väg till strategisk och inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras snabbt, och vi står inför stora utmaningar som digitalisering, grön omställning och demografiska förändringar. För att möta dessa behöver vi nya verktyg och metoder för att säkra kompetensförsörjningen. Förändringen börjar med att välja en enklare väg.
Se filmen om Enklare väg
Om Enklare väg

I fokus just nu

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Branschvalidering säkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering synliggör och
ger erkännande för lärande och
kunnande, oavsett när, var och 
hur en individ har lärt sig.

Upptäck branschvalidering

Många letar efter

Sagt om Sobona och inkluderande kompetensförsörjning

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef, NSVA

 • Samarbete och löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter är avgörande för att hitta yrken där det råder brist på kompetens, inom olika branscher.

  Ingela Sagulin

  Kvalificerad Handläggare på Arbetsförmedlingen Avdelning Arbetsgivare och leverantörer.

 • Titta igenom det som finns hos Sobona och välj det som du tycker är bra. Ta russinen ur kakan. Gör det enkelt och anpassa det till er verksamhet.

  Claes Blomgren

  HR-specialist Uppsala kommun

 • Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

  Mats Rostö

  vd, Nacka vatten och avfall

 • Sobona har verktyg och kunskaper att utfå ifrån och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans.

  Ingela Liwell

  Enhetschef drift, Telge Bostäder

 • Vid digitalisering får vi inte tappa det humana. Speciellt inte när vi introducerar medarbetare. Därför är det viktigt att vi har utbildade handledare.

  Daniel Åslund 

  HR-chef, Affärsverken 

 • Vi försöker ta tillvara på allas kompetens och kunskap. För oss är det viktigt att ha ett inkluderande synsätt vid rekrytering.

  Anki Haglund

  vd, Matlaget i Gällivare

 • Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på.

  Christian Schwartz

  vd, Mölndal Energi

 • Med tydliga och bättre yrkesprofiler tror jag det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

  Karl-Gunnar Miltsis

  ekonomiansvarig, Assistera Skandinavien

 • Språkutveckling på arbetsplatsen är en jätteviktig del, eftersom det tvingar personen att prata och lära sig yrkesspråket.

  Sofia Westergaard

  HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova

 • Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan och detta har vi haft utmaningar kring inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som individer har.

  Jimmy Persson

  utveckling- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen

Kommande konferenser

Utvalda case

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald och inkludering sitter i väggarna

Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har tagit fram utbildningar för civil beredskap som är anpassade för telekom.

Beredskapsutbildningar för telekom

Nodava

Nodava gör en stor förändringsresa och målsättningen är en förändrad organisationsstruktur.

Validering säkrar kompetensförsörjningen

Nyheter och kalendarium

Vill du veta mer?

Boka ett videomöte så berättar jag mer. Mötet tar cirka 30 minuter och ingår i medlemskapet.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet