Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp 2021

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vatten och avlopp.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den bjöd på både inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom vatten och avlopp

Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Talarna på konferensen:

 • Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

  Framtidsspaning: Kompetensförsörjning inom VA

 • Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare Vakin

  Vakin ser stora värden med validering

 • Walter Jonsson, underhållschef Vakin

  Vakin ser stora värden med validering

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Så här kommer du igång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

 • Helén Björnsdotter, projektledare ESF-projektet BOSS Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan

  Perspektiv på branschvalidering

 • Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten

  Vilka utmaningar och lösningar finns lokalt och regionalt?

 • Per Nordenstam, vd Sobona

 • Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering

Artiklar och presentationer

Filmer från dagen

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator. Per Nordenstam inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona har tagit fram verktyg.

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - framtidsspaning: kompetensförsörjning inom vatten och avlopp - vilka utmaningar och lösningar finns lokalt och regionalt?

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten och Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten. Genom validering skapas ytterligare en väg in i denna cirkulära framtidsbransch. Ta del av vatten- och avloppsbranschens behov och möjligheter utifrån ett nationellt perspektiv.

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - Vakin ser stora värden med validering

Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare Vakin och Walter Jonsson, underhållschef Vakin. Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sedan starten 2015. De har även varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna in...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll. Kunskaperna och färdigheterna fördelas i moduler i yrkespro...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - perspektiv på branschvalidering

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS (Branschvalidering – Operativ och strategisk samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan. MYH driver projektet BOSS som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalide...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende h...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 – implementering och nästa steg inom branschvalidering

Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Verktyg som nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Allt är startklart, men hur kommer man i gång praktiskt med validering för att utveckla kompetensförsörjningen?

Filmbild

Avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Det finns en viss tröskel att ta sig över och det kommer kräva en viss synsättsförändring, men kompetensförsörjning är en uttalat prioriterad fråga hos medlemsföregen.

Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Missa inte chansen att ta del av ett av de viktigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige. Yrkesprofilerna är utvecklade utifrån branschens behov av att synliggöra vad en medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå. Projektet pågår nu och fler bolag är välkomna att delta!