Historik

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bildades 2018 då KFS och Pacta gick samman och bildade en ny stark röst på arbetsmarknaden för våra medlemmar. Nedan presenteras några milstolpar i arbetet mot att skapa framtidens arbetsgivarorganisation.

  • 2019 Sobonas styrelse beslutar om ny strategisk inriktning på fem års sikt där man definierar ett antal prioriterade målområden.
  • Januari 2019: KFS Företagsservice AB fusioneras med Sobona AB och upplöses därmed.
  • Oktober 2018: Ny organisation bildas med funktionerna Administration, Ekonomi, Förhandling och Arbetsgivarservice, Kommunikation och Strategisk utveckling.
  • September 2018 Sobona flyttar till nya gemensamma lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.
  • Mars 2018 Det formella överlåtelseavtalet där KFS överlåter sin förening till den nya arbetsgivarorganisationen undertecknas. Därmed är sammanslagningen för att skapa den nya arbetsgivarorganisationen ett faktum. KFS överlåts till Pacta, varefter KFS upplöses i samband med KFS sista årsstämma i maj 2018.
  • Maj 2018 Nytt varumärke lanseras under första gemensamma medlemsdagarna den 29-30 maj: Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.
  • Februari 2018: Per Nordenstam tillträder som VD.
  • 2017: Genomförande inför samgåendet, förberedelser för ny organisation, styrelse för det nya servicebolaget utses, beslut om ny adress samt rekrytering av ny vd.
  • 2015-2017: KFS styrelse inleder ett utvecklingsarbete för KFS framtida position. Utvecklingsarbetet hade som mål att ta fram möjliga framtidsscenarier och man fann två möjliga vägval: Gå samman med Pacta alternativt fortsätta i nuvarande form. Dialog inleddes med Pacta, medlemsdialoger genomfördes och våren 2017 röstade cirka 83% av medlemsföretagen ja till att gå samman med Pacta.