Konflikthantering

All destruktiv konflikt är kamp och konstruktiv konflikt är samarbete. Det är viktigt för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet att du som arbetsgivare har kunskaper inom konflikthantering.

Hur konflikter hanteras är avgörande för hur våra relationer utvecklas på arbetsplatsen, i hemmet eller i vårt umgänge. Det har avgörande betydelse för hur vi mår. Det är inte minst viktigt när vi har makt över andra i ledarroller.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.