Laddar innehåll...

Semesterlönegrundande frånvaro

Sjukdom är semesterlönegrundande upp till 180 kalenderdagar per år under ett helt intjänandeår. Intjänandeår är detsamma som kalenderår i alla branschavtal förutom i branschavtalet för Personlig Assistans.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.