Energikonferensen 2022

Den 12 oktober 2022 anordnades Energikonferensen för fjärde året i rad. Under dagen fördjupade vi oss i praktiska verktyg och delade med oss av case från medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

Under konferensen framtidsspanade vi kring kompetensbehov, konkretiserade branschvalideringens möjligheter för energibolag och presenterade en helt ny plattform för innovation.

Dessutom berättade vi mer om branschens gemensamma yrkesmentorprogram, hur kompletteringsutbildningar leder till jobb och aktuella praktikprogram som banar väg för morgondagens kompetens.

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Energikonferensen 2022 – Energiföretagen Sverige

Enligt en undersökning från Energiföretagen Sverige behöver 8 000 tekniker och ingenjörer anställas i svenska energiföretag fram till 2025.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Sobonas innovationsakademi

Hur vi kan rusta oss för de stora utmaningar vi står inför har betydelse för hur vi kan lyckas rekrytera och behålla medarbetare i organisationen.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Branschvalideringens betydelse

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan.

Filmbild

Energikonferensen 2022 – mentorprogrammet Energy Buddies

SCB:s långsiktiga prognoser visar att det kommer saknas 100 00 teknikutbildade 2030, varav många ingenjörer, men också 50 000 yrkesutbildade.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Validering är viktigt för språkutveckling

Vad bör du tänka på när du gör yrkesvalideringar med andraspråkstalare? Vad innebär klarspråk med andraspråksfokus?

Filmbild

Energikonferensen 2022 – Hur hittar Driftklart nya medarbetare?

Driftklart arbetar med drift, underhåll och förvaltning i energibranschen. De märker av kompetensbristen och har sökt fler vägar för att rekrytera.

Filmbild

Energikonferensen 2022 – Jobbsprånget och Tekniksprånget

Jobbsprånget riktar sig till nyanlända akademiker. Tekniksprånget inspirerar individer som är under 21 år att läsa en högre ingenjörsutbildning.

Filmbild

Energikonferensen 2022 – Avslutande reflektioner

Per Nordenstam, vd för Sobona och Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige sammanfattar Energikonferensen 2022.

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

Energiomställningen sker fort och det påverkar kompetensförsörjningen. Många stora projekt och industrier etablerar sig i norr och det påverkar kompetensförsörjningen