Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Vad efterfrågar morgondagens medarbetare?

På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern tagit fram en ny rapport om kompetensförsörjning och arbetsgivarattraktivitet i kommunala företag.

En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras i en rasande fart och snart väntar stora utmaningar. Det handlar om demografiska förändringar, digitalisering, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Arbetsgivarguiden

I Arbetsgivarguiden kan du som medlem läsa mer om bland annat olika anställningsformer utifrån de kollektivavtal som ni tillämpar och ta del av mallar för anställning.

Till Arbetsgivarguiden

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden. Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Fler rapporter och verktyg

Samhällsbärarpriset

Kompetensförsörjning är en av kategorierna i Sobonas pris Årets Samhällsbärare. Nominera er om ni bedriver ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning, mångfald, inkludering och icke-diskriminering som ni är stolta över!

Läs mer och nominera till Årets samhällsbärare

Nyheter, medlemscase och kommande aktiviteter