Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Vad efterfrågar morgondagens medarbetare?

På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern tagit fram en ny rapport om kompetensförsörjning och arbetsgivarattraktivitet i kommunala företag.

En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras i en rasande fart och snart väntar stora utmaningar. Det handlar om demografiska förändringar, digitalisering, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Var med och tävla i Årets Samhällsbärare i kategorin Kompetensförsörjning

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag.

Genom att vara med och tävla i Årets Samhällsbärare och använda Samhällsbärardiplomet kan ni öka synligheten och skapa intresse för er verksamhet och stärka er attraktivitet som arbetsgivare.

Prisutdelningen sker på Sobonadagarna 24-25 maj!

Var med och tävla i Årets Samhällsbärare i kategorin Kompetensförsörjning

Med priset Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet sätter vi ljuset på alla de nyckelspelare som skapar ett bättre samhälle varje dag.

Genom att vara med och tävla i Årets Samhällsbärare och använda Samhällsbärardiplomet kan ni öka synligheten och skapa intresse för er verksamhet och stärka er attraktivitet som arbetsgivare.

Prisutdelningen äger rum på Sobonadagarna 24-25 maj 2023.

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden. Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.