Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Vad efterfrågar morgondagens medarbetare?

På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern tagit fram en ny rapport om kompetensförsörjning och arbetsgivarattraktivitet i kommunala företag.

En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras i en rasande fart och snart väntar stora utmaningar. Det handlar om demografiska förändringar, digitalisering, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden. Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Nyheter, pressmeddelanden och mötesplatser

(Hämtar innehåll...)