Logga

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden. En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem.

Vad efterfrågar morgondagens medarbetare?

På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern tagit fram en ny rapport om kompetensförsörjning och arbetsgivarattraktivitet i kommunala företag.

Ta en enklare väg

Föreställ dig en nära framtid där du har matchat rätt medarbetare med rätt kompetens, på både kort och lång sikt. Det är inte ett omöjligt scenario. För genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper vi på Sobona till att utveckla hur du rekryterar och jobbar med lärande på arbetsplatsen, utifrån era förutsättningar och behov.

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden. Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Nyheter, pressmeddelanden och mötesplatser

(Hämtar innehåll...)

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!