Röster om vd-programmet

“Roligast var att lära känna alla andra vd:ar och få utbyta erfarenheter”

Veronica Bjurulf är vd för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. När hon var ny i hennes roll som vd tyckte hon att det var viktigt att utveckla hennes kunskaper i att leda, driva och utveckla föreningens verksamhet. Därför anmälde hon sig till det skräddarsydda vd-programmet hos Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Intervju med Veronica Bjurulf

Vd för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

NTA Skolutveckling är ett skolutvecklingsprogram som vill gynna barn och elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör de med ett vetenskapsbaserat skolutvecklingsprogram som innehåller undervisningsmaterial, lärarhandledning och kompetensutveckling. Veronica Bjurulf är vd och hon berättar att ingen dag är den andra lik.

– Det är det som är tjusningen med mitt jobb. Det är en ständig variation av arbetsuppgifter och en blandning av operativa och strategiska frågor att hantera. Jag har dagligen en nära kontakt med mina anställda men också många externa kontakter. Vi arbetar hela tiden för att hålla en hög kvalitet i det vi gör när det gäller att bidra till att barn och elever ska möta en undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik av hög kvalitet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att varje dag få göra skillnad för arbetslag i förskolan, lärare i grundskolan – och alla barn och elever.

När hon klev in som vd var den rollen ny för henne och hon kände att hon ville utveckla hennes kunskaper i att driva och utveckla föreningens verksamhet tillsammans med medlemmarna, de anställda och styrelsen.

Jag ville också bygga ut mitt nätverk och lära känna andra personer i samma roll som jag själv. Därför ville jag gå vd-programmet, säger Veronica.

Hur tyckte du att utbildningen var?

Jag tycker att utbildningen innehöll många delar som är av värde för en vd. Även upplägget var bra med en blandning av föreläsningar, grupparbeten och egna uppgifter att genomföra.

Vill du veta mer om vd-programmet? Öppnas i nytt fönster.

Hur var programledarna?

Jag tyckte att programledarna var både kompetenta och pedagogiska. Gunnar Westling var fantastisk både när det gäller sina kunskaper inom ledarutveckling och att vara lyhörd och flexibel utifrån gruppens behov och önskemål.

Vad tyckte du var roligaste och mest lärorikt?

Roligast var att lära känna alla andra vd:ar och få utbyta erfarenheter. Jag kan inte peka ut något enskilt innehåll som var mest lärorikt, utan skulle säga att det var helheten – alltifrån övningarna att genomföra mellan träffarna till föreläsningar och sparringpass, berättar Veronica.

Har du något bra minne från programmet som du vill dela med dig av?

Det var en väldigt stark upplevelse när vi hade en återträff på hösten efter pandemin och delade med oss av var vi befann oss just då. Det var gripande att höra vilket enormt arbete alla lägger ned och vilka olika utmaningar olika personer har att hantera i sin vd-roll.

Tyckte du att utbildningen motsvarade dina förväntningar och vad tar du med dig från den?

Jag tycker absolut att utbildningen motsvarade mina förväntningar. Jag tycker att jag har fått bättre kunskaper när det gäller de områden som utbildningen tog upp: ekonomisk styrning, styrning och samspel mellan vd och ordförande och styrelse, digital omställning, att hålla som vd och så vidare.

Känner du att du fått användning av det du lärt dig?

Jag tycker att jag fått användning av det jag lärt mig och inte minst har jag fått hjälp med att få perspektiv på min egen verksamhet.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna utbildning?

Vd-programmet är en mycket bra utbildning med ett innehåll som är noggrant framtaget för att passa dig i din roll som vd. Upplägget på utbildningen är stimulerande med en variation av föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete. Att förutom innehållet under kursdagarna även få tillgång till ett nätverk med kompetenta och trevliga människor är fantastiskt, avslutar Veronica.

Vd-programmet ä Öppnas i nytt fönster.r en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Det här får du och din organisation:

  • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
  • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
  • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
  • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
  • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

 Vd-programmet är en mycket bra utbildning med ett innehåll som är noggrant framtaget för att passa dig i din roll som vd.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan