Bättre möten

Ett verktyg av Suntarbetsliv

Möten är viktiga. Oavsett hur lite eller mycket tid vi lägger på möten så är det här vi träffas och samarbetar. Med god kommunikation kan ni förverkliga idéer och uppnå resultat.

I verktyget Bättre möten får ni ta del av en forskningsbaserad kommunikationsmodell som är enkel att använda i praktiken. Modellen består av fem perspektiv som behöver samspela i ett samtal.

test

Sobona och Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: 17 December 2022 Uppdaterad: 30 April 2023