Avtalsrörelser

På den här sidan kan du ta del av information om våra avtalsrörelser.

Avtalsrörelsen 2024

Under 2023 omförhandlades Branschöverenskommelser (BÖK) för branscherna Energi, Vatten och Miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och Kulturarv med samtliga LO-förbund (Kommunal, Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund samt SEKO). Den 31 mars 2024 löper dessa avtal ut med tjänstemannafacken (AkademikerAlliansen och AKV).

Det här händer i avtalsrörelsen 2024

Relaterade nyheter, logga in för att även ta del av medlemsinformation