Laddar innehåll...

Registerkontroll av person som ska arbeta med barn

Enligt EU-direktivet (2011/93/EU) ska medlemsstaterna säkerställa att personer som dömts för vissa brott förhindras att utöva yrkesverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn.

Syftet är att minska risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.