Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Viktigt är balansen mellan arbetsuppgifter och förutsättningar. Med förutsättningar menas i detta sammanhang kunskap, tid, ekonomiska möjligheter etc. Som arbetsgivare kan stöttning i prioritering av arbetsuppgifter vara en åtgärd.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.