Röster om Utvecklande HR

"Hög energi och bra chans för nätverkande"

Ann-Christine Sundén ville fördjupa sina kunskaper inom flera området, bland annat lyfta fram HR i det strategiska arbetet och få möjlighet att lära känna andra i liknande verksamheter för att skapa ett nätverk. Därför sökte hon till utbildningsprogrammet Utvecklande HR. 

Ann-Christine Sundén

HR-ansvarig på Kommunalförbundet Norrvatten

På Kommunalförbundet Norrvatten arbetar Ann-Christine Sundén som HR-ansvarig sedan tre år tillbaka. Det bästa med hennes jobb är att känna att hon är med och bidrar till att de har en bra arbetsplats där chefer och medarbetare trivs och mår bra.

– Att jag har variation i mitt arbete är också viktigt. En typisk arbetsdag kan innebära att jag börjar med att läsa mejlen och svara på de som är snabbt avklarade. Sedan börjar jag ta fram underlag till olika möten. Det kan vara statistik i olika former, undersöka var som gäller skattemässigt för de som har servicebilar eller så tar jag fram sjukfrånvarostatistik. Efter det så kan det vara så att jag behöver vara stöd till chefer i rekryteringar, svara på frågor från medarbetarna och även arbeta med att uppdatera policys, rutiner och processer. Det brukar vara en händelserik arbetsdag med mycket variation, berättar Ann-Christine.

1600 liter dricksvatten – per sekund
Norrvatten producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm. Det är omkring 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats. Dessa är beroende av att Norrvatten varje dag, dygnet runt levererar ett hälsosamt dricksvatten. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent och ungefär 70 personer arbetar hos dem.

– Huvudkontoret ligger i Sundbyberg men vattenverket, Görvälnverket, ligger i Järfälla kommun, och är en av Sveriges vackrast belägna arbetsplatser med närhet till Mälaren och en fantastisk natur. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per sekund, säger Ann-Christine.

Ville skapa nätverk
Under 2023 deltog Ann-Christine i utbildningsprogrammet Utvecklande HR för att både bredda och fördjupa sina kunskaper, särskilt för att stärka HR:s roll inom det strategiska arbetet.

– Jag ville även lära känna andra i liknande verksamheter så att jag kan skapa ett nätverk.

Utvecklande HR är en utbildning som Sobona erbjuder i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Denna kurs är speciellt designad för att passa de särskilda behov som kommunala företag har. Programmet är skapat efter att ha pratat med ledare och chefer från kommunala företag som är medlemmar i Sobona och det bygger på vetenskaplig forskning och deltagarnas egna erfarenheter.

Hur var utbildningen tyckte du?
– Utbildningen har en bra blandning av föreläsningar och diskussioner i gruppen. Lärarna har varit entusiastiska och haft förmåga att förklara ”sitt” område på ett bra sätt.

Vad tyckte du var roligaste och mest lärorikt?
– Föreläsningen kring strategiska modeller, vägval och flöden, förbättringar och processer är de föreläsningar som var mest lärorika för mig.

Har du något bra minne från utbildningen som du vill dela med dig av?
– Ja, det skulle vara Anna Linders, HR-chef, och Kjell Anderssons, vd på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, föreläsning om Utvecklande ledarskap. Det var en av utbildningens höjdpunkter. Trots att det var en kvällsaktivitet var det hög energi i rummet och de bjöd på sina framgångsfaktorer och misstag.

Tyckte du att utbildningen motsvarade dina förväntningar och vad tar du med dig från den?
– På det stora hela motsvarade utbildningen mina förväntningar. Jag tar med mig att trots att vi är olika organisationer har vi mycket gemensamt och att man har nytta av att nätverka. Jag tar också med mig föreläsningarna om strategiska modeller och vägval, flöden, förbättringar och processer, säger Ann-Christine.

Känner du att du fått användning av det du lärt dig?
– Jag har fått djupare kunskap inom vissa områden som jag tar med mig i mitt arbete. Till exempel kring kompetensförsörjning. Men också hur HR-processerna kan utvecklas för att stötta cheferna på ett bättre sätt.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad?
– Jag håller mig informerad genom att vara med i olika nätverk och generell omvärldsbevakning. Sobona är en viktig källa till information om vad som händer i min bransch.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna utbildning?
– Det är ett bra program om du vill bredda och fördjupa dina kunskaper för att kunna tydliggöra HR:s roll som en viktig strategisk partner i organisationen, avslutar Ann-Christine.

Hur kan du bidra ännu mer som strategisk partner i utvecklingen av verksamheten? Ansök till utbildningen Utvecklande HR. Nästa programstart är 11 april 2024.

Föreläsningen kring strategiska modeller, vägval och flöden, förbättringar och processer är de föreläsningar som var mest lärorika för mig.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Utvecklande HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan