Praktik och praktikplatser är en träffsäker rekryteringsväg

 • En viktig del i inkluderande kompetensförsörjning.
 • Bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket.
 • Praktik är både en verksamhets- och en HR-fråga.

Praktik är strategiskt viktigt

En praktikplats skapar möjligheter där individer kan synliggöra sin kompetens och där företag kan matcha sina behov.

Praktik ger en win-win-situation eftersom du breddar synen på inkluderande rekrytering och kan fokusera på individens sociala förmåga, attityd, inställning, kunskaper och kompetenser.

Användningsområden
Rekrytering, introduktion och kompetensutveckling.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassade
Utvecklat tillsammans med medlemsföretag från olika branscher.

Olika praktikprogram

Utvalda case

Telge Bostäder

Telge Bostäder AB bygger grunden inför en stor förändring. Validering kommer bli en viktig del i kompetensförsörjningen.

En stor förändring väntar
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum skapar tydlighet genom yrkesroller och förstärker upplevelsen av varumärket.

Angenäma kompetensutmaningar
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Yrkesprofiler och validering - Ett sätt att synliggöra kompetens
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral

Mer om praktik

Sobonas verktyg för praktik

För att lyckas med praktiken är en handledare oumbärlig och det måste finnas en plan. Därför erbjuder vi på Sobona verktyg som stödjer handledare. Vidare erbjuder vi verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen. Detta passar bra för personer som har rätt kompetens, men behöver komplettera med språket.

Yrkespraktik handlar om att personer med grundläggande kunskaper i svenska kombinerar sin praktik med språkutbildning för att lära sig yrkesspråket.

Dessutom kan praktiken valideras för att synliggöra det som individen lär sig under praktikperioden. Då kan insteg synliggöras och värdet på praktiken blir tydligt.

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser.

Det finns fyra sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Arbetspraktik
 • Arbetsträning
 • Intensiv praktik
 • Praktik i staten.
Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

Filmbild

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Filmbild

Arbetsmodeller och kunskap

Sobonas modeller skapar trygghet genom ett helhetsperspektiv. Modellerna är ett stöd för hr i det dagliga arbetet samt till vd och ledning på ett övergripande strategiskt plan.

Filmbild

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Filmbild

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Filmbild

Vakin - Med mod att rekrytera för framtiden

Det finns mycket kompetens, kunskap, vilja och lust hos många individer som inte kan prata svenska. På Vakin breddar språkutveckling rekryteringen, vilket ger synergieffekter. Språkbarriären kan tas bort och handledarna är oerhört viktiga för att göra det.

Filmbild

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet