Valideringskonferensen 2021

Tema: Kompetensutveckling och omställning i en snabbt föränderlig värld

Med ökad kunskap om hur ni utvecklar och kvalitetssäkrar er kompetensförsörjning kan ni fortsätta skapa hållbar affärsnytta. Under konferensen lyftes olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Konferensen vände sig till dig som vill veta mer om vad validering innebär och varför arbetsmarknadens parter ser det som en viktig nyckel för framtidens arbetsmarknad. Deltagarna fick även ta del av vad den senaste forskningen säger.

Valideringskonferensens innehåll

Valideringskonferensen speglade inkluderande kompetensförsörjning utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv. Samhällsutvecklingen och effekterna av covid-19 visar än mer på betydelsen av validering.

Under dagen diskuterades perspektiv kring kompetensbegreppet, erfarenheter och kunskaper samt konkreta exempel och verktyg som rustar företag i en förändrad värld.

Moderator: Willy Silberstein

Validering kommer vara viktigt för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden. För det är ett smidigt sätt att hantera omställningen när det handlar om sådant som inte passar in per automatik.

Roger Mörtvik
statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 inledning 

Per Nordenstam, vd på Sobona och Willy Silberstein, moderator inleder Valideringskonferensen 2021

Filmbild

Kompetensförsörjning i en föränderlig tid – hur kommer Sverige stärkt ur krisen?

Kristian Seth är analyschef på Tillväxtverket. Han berättar om omställning, kompetensförsörjning och

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

MYH har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet. Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas behov.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Arbetsmarknadsinsatser med ett arbetsgivarperspektiv – vad säger forskningen?

Vilken roll kan arbetsgivare ha för arbetslösa? Rapporter från IFAU visar positiva effekter av arbetsmarknadsinsatser där arbetsgivare tidigt involverats i planeringen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Inkludering, allyship och omedvetna preferenser

Många studier visar att individer som inte tillhör majoriteten kommer säga upp sig från arbetet inom en ganska snar framtid om de inte känner sig inkluderade.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Nya perspektiv på kompetensbegreppet utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Volvo Cars är i ett paradigmskifte där elektrifiering och soft engineering är ledord. Renova behöver behålla senior arbetskraft samtidigt som de behöver rekrytera fler nya medarbetare.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021- Vad är kompetens egentligen? Så får vi utbildning och arbetsliv att prata samma språk.

Alla människor ska kunna komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Men det är inte helt enkelt, för det finns mycket att förhålla sig till på en alltmer föränderlig arbetsmarknad.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Förebyggande insatser inom omställning öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Det är viktigt att satsa på kompetensutvecklande insatser för att medarbetare ska fortsätta vara anställningsbara. Hur kan fonderna stödja och hur kan validering vara ett verktyg?

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Region Västmanland samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Validering skapar ett gemensamt språk för Västerås stad

Västerås arbetar såväl strategiskt som operativt med validering. Genom OCN-metoden skapas ett gemensamt språk där arbetsgivarnas behov och individens kompetens möts.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Thomas Nylund är senior strateg och rådgivare VafabMiljö samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning. Thomas gör en tillbakablick.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Pågående initiativ för en bättre kompetensförsörjning

Kristina Persdotter är Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström på Utbildningsdepartementet. Kristina berättade om pågående politiska initiativ från refereringen för en bättre kompetensförsörjning. 

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar som handlar om att lära sig jobbet på jobbet. 

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen

Kommunal och Svenska Tranpostarbetareförbundet har många medlemmar som arbetat länge utan att ha en formell utbildning för arbetet som de utför.

Filmbild

Per Nordenstam, vd på Sobona och Willy Silberstein, moderator avrundar Valideringskonferensen 2021

Det finns en struktur och en systematik för validering och allt är startklart. Pandemin blir en katalysator för ett föränderligt arbetssätt med kompetensförsörjning.

Konferensen arrangerades av

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2020

Sobona bjöd, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Gästrike Återvinnare, Kommunal och Renova in till en digital valideringskonferens. Under dagen lyftes möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling.