Krisstöd

En kris beskrivs ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att förstå och kunna hantera situationen.

En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot. Vissa yrkesgrupper utsätts oftare än andra för psykiskt påfrestande situationer. Alla människor reagerar olika. En mental förberedelse inför vad man kan utsättas för, kan vara till hjälp.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.