Laddar innehåll...

Jour och beredskapstid

Jourtid kan förläggas om högst 50 timmar per anställd och kalendermånad, alternativt 48 timmar per period om 4 veckor om inte lokalt kollektivavtal träffas med ett högre jouruttag.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterat