Rådgivning vid anställning ger stöttning, tips och råd

  • Hjälp och rådgivning vid förhandlingar
  • Tips och råd vid anställningar
  • Hjälp och stöd vid uppsägningar och nedskärningar

Rådgivning vid anställning ger stöttning, tips och råd

Vi på Sobona hjälper till med rådgivning och förhandlingar vid neddragningar, nedskärningar och uppsägningar. Vi tecknar även kollektivavtal, erbjuder rådgivning och utbildning kring olika anställningsformer.

Användningsområden
Anställning, nedskärning och uppsägning.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Utvecklat tillsammans med medlemsföretag från olika branscher.

Mer om rådgivning vid anställning

BEA T är avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser, insatser för personer med funktionshinder och gymnasial lärlingsanställning som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

BUI T är yrkesintroduktionsavtal som passar för de som har gått en vård- och omsorgsutbildning, men saknar relevant yrkeserfarenhet.

BAL T är yrkesintroduktionsavtal som ska erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar.

Studentmedarbetaravtal ska få högskolestudenter närmare arbetsmarknaden och ge medlemsföretagen möjligheter att knyta till sig framtida medarbetare.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet