Logga

Företrädesrätt till återanställning

Inför nyrekrytering kan det finnas anställda eller tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning. Om rekryteringen avser ett vikariat eller en allmän visstidsanställning som är kortare än 14 kalenderdagar behöver den dock inte erbjudas.

Företrädesrätt till återanställning tillkommer arbetstagare som varit anställd i minst 12 månader under den senaste treårsperioden.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!