Aktiva åtgärder

Krav på aktiva åtgärder finns i diskrimineringslagen och omfattar sikte på samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som ska förebygga diskriminering och främja likabehandling.

Alla arbetsgivare som har minst 25 anställda ska ha en årlig skriftlig dokumentation över arbetet med aktiva åtgärder och de åtgärder som planeras samt lönekartläggning, se nedan.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.