Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.