Suntarbetslivs resursteam

Alla arbetsplatser kan vara friska och attraktiva.

Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta de utmaningar som finns i kommuner, regioner och kommunala företag. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorerna i fokus bidrar till en god arbetsmiljö, till att verksamheten utvecklas och till att medarbetarna håller i längden.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.