Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljön styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och i vissa fall även i kollektivavtal. Grunden i lagstiftningen finns i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). Arbetsmiljölagen, är en ramlag som kompletteras med föreskrifter (AFS) från Arbetsmiljöverket.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.