Yrkesprofilering inom personlig assistans

På Assistera Skandinavien måste pyramiden vara liksidig

Assistera Skandinavien jobbar med personlig assistans. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De utgår från Umeå och området sträcker sig i en cirkel tre timmar med bil från staden. I branschen finns många utmaningar. Nationella yrkesprofiler kan vara en del i lösningen för att skapa en bättre arbetsmiljö och synliggöra insteg. Mycket handlar om att synliggöra lärande på arbetsplatsen.

Branschen personlig assistans är speciell eftersom arbetsgivaren inte styr hela processen. Dessutom är assistenten alltid ute hos brukaren och jobbar inte på ett kontor.

Intervju med Karl-Gunnar Miltsis

Ekonomiansvarig på Assistera Skandinavien

Vilka utmaningar finns inom branschen?

– Det bildas lätt enheter där brukaren och assistenten kommer överens och vi på kontoret blir en motpart. Men för att det ska fungera bra måste pyramiden vara liksidig mellan brukaren, assistenten och oss, berättar Karl-Gunnar.

Karl-Gunnar menar att assistenten bör ha en liknande relation med arbetsgivaren som med brukaren. Alla är beroende av varandra och om det inte är balans i pyramiden blir det sällan bra assistans.

Karl-Gunnar men att assistenten bör ha en liknande relation med arbetsgivaren som med brukaren. Alla är beroende av varandra och om det inte är balans i pyramiden blir det sällan bra assistans.

– Mycket handlar om kommunikation för att pyramiden ska fungera. Och då menar jag kommunikation med både assistenter och brukare, säger Karl-Gunnar.

– Jag tror en del av utmaningarna kan lösas med digital teknik. Fler bolag kommer använda till exempel Teams eller Zoom för personalmöten så det spelar ingen roll var assistenten befinner sig, utan vi kan fortfarande ha möten, säger Karl-Gunnar.

Handledarutbildning och nationella yrkesprofiler

Assistera Skandinavien har Sobona som arbetsgivarorganisation. De kom i kontakt när några av deras personalansvariga gick Sobonas handledarutbildning. Nästa steg är att ta fram nationella yrkesprofiler för personlig assistans tillsammans med fler företag inom branschen.

– Nu ska vi klargöra vad en individ behöver kunna för att jobba som personlig assistent. Det är intressant och spännande eftersom jag tagit del av en utredning som avser yrket personlig assistent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Sobona varit en av remissinstanserna. Utredningen lyfter bland annat vikten av en bra arbetsmiljö. Med tydliga och bättre yrkesprofiler tror jag det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras, menar Karl-Gunnar.

Med tydliga och bättre yrkesprofiler tror jag det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

När Karl-Gunnar läste om yrkesprofilering i andra branscher tänkte han först att Assistera Skandinavien inte skulle ha någon nytta av dem. Men när han kopplade ihop yrkesprofilerna med utredningen insåg han att de var viktiga.

– Vi har haft svårt med rekryteringen. Yrket kräver ingen utbildning; utgångspunkten är ofta personlig lämplighet. Detta har både fördelar och nackdelar. Fördelar är att det är ett ingångsjobb för många och att flera som haft svårt att få jobb kan börja jobba här, menar Karl-Gunnar.

Hur tänker ni kring mångfald och inkludering på Assistera Skandinavien?

– Att jobba som assistent kan vara komplext för nyanlända som kommer från en annan kultur. Jag upplever att många av dem är duktiga på att jobba och att de är vana vid att jobba tolv till fjorton timmar per dag, sju dagar i veckan. Det är svårt att förklara att de bara får jobba åtta timmar om dagen under fem dagar, säger Karl-Gunnar.

Nyanlända kommer också många gånger från en kultur som skiljer sig åt från den svenska. Det kan handla om alltifrån matlagning till städning och olika aktiviteter.

– Dessutom är språket viktigt eftersom assistenten för brukarens talan med till exempel sjukvården. Det är viktigt att förstå vad allt handlar om. Men det är en utmaning att jobba med språkutveckling på arbetsplatsen, eftersom assistenten jobbar ensam med brukaren, menar Karl-Gunnar.

Sobonas handledarutbildning ger inblick i andra branscher

Fem medarbetare på Assistera Skandinavien har gått Sobonas handledarutbildning. Alla som kommit tillbaka från utbildningen har konstaterat att branscherna skiljer sig åt. Inom vatten och avlopp har de till exempel tre månaders introduktion, medan Assistera Skandinavien har tre till fem dagar, och då ska de ta hand om en människa.

– Branscherna är otroligt långt från varandra men det är bra att se hur andra gör för vi kan lära av varandra. Nu har vi utvecklat rutiner och tagit fram dokument för introduktion. Handledarutbildningen har gett en inblick i hur det ser ut i andra branscher, vilket gjort att vi blivit lite mer ödmjuka, berättar Karl-Gunnar.

Företag: Assistera Skandinavien

Deltar i projekt:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Yrkesprofiler kan bidra till en bättre arbetsmiljö för assistenterna.
  • Pyramiden mellan assistenter, brukare och assistanssamordnaren måste vara liksidig.
  • Handledarutbildning ger en inblick i andra branscher, vilket underlättar för att lära av varandra.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case