Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen

Telge Bostäder AB bygger grunden inför en stor förändring inom kompetensförsörjning

Kompetensutvecklingen kommer se annorlunda ut i framtiden. Vissa roller och funktioner kommer inte behövas medan andra tillkommer. Nu väntar en stor förändring för Telge Bostäder AB som tror att verktyget validering är en viktig del i företagets framtida kompetensförsörjning.

Telge Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som håller på att förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att bli mer attraktivt för sina kunder. Som ett led i detta blir kompetensförsörjningen viktigare än någonsin.

Telge Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som håller på att förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att bli mer attraktivt för sina kunder. Som ett led i detta blir kompetensförsörjningen viktigare än någonsin.

Intervju med Marina Brunsärn och Ingela Liwell

Marina är HR-strateg och arbetar på moderbolaget i Telge-koncernen och Ingela är enhetschef drift på Telge Bostäder.

Marina berättar var de befinner sig i processen med validering:

– Det är tidigt i processen och än så länge har vi varken spikat tidsplan eller ett konkret mål. Mycket är inte klart och vi har inte bestämt hur allt ska gå till. Vi vet bara att vi behöver skapa en förändring och vi tror att validering är ett bra verktyg.

Telge Bostäder AB var med i projektet och utvecklade yrkesprofilerna under hösten 2019. Yrkesprofilen som heter "arbete med tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter” är på en grundläggande nivå.

Tack vare yrkesprofilerna blir det möjligt med validering på en instegsnivå. Detta har branschen saknat eftersom den befintliga valideringsmodellen Faval ligger på en högre nivå och passar mer för yrkesverksamma. Dessutom kan de två valideringsmodellerna komplettera varandra.

Ingela berättar att en arbetsledare och en medarbetare just nu utvecklar bedömningsplaner och checklistor. De har med sig många positiva erfarenheter från utvecklingen av yrkesprofilerna som skedde under hösten 2019. Dessa tar de med sig i det nuvarande arbetet och anpassar allt till Telge Bostäders behov.

De har med sig många positiva erfarenheter från utvecklingen av yrkesprofilerna som skedde under hösten 2019.

De framtagna yrkesrollerna ses också som någonting positivt eftersom de tydliggör vad medarbetare behöver kunna.

Tillsammans med Sobona och Nordiskt Valideringsforum kommer Telge Bostäder AB jobba vidare för att börja validera medarbetarna framöver. De kommer även få möjlighet att utbilda bedömare och testa framtaget material.

Men hur kom det sig att ni började samarbeta med Sobona?

– Conny Larsson, som är projektledare på Sobona, ringde mig och ville att jag skulle delta på deras valideringskonferens, berättar Marina. Jag deltog på konferensen och hörde av mig till Ingela sen för att få med henne. Validering kändes helt i linje med det som vi hade tänkt!

Validering kändes helt i linje med det som vi hade tänkt!

Telge Bostäder har även tittat på verktygen handledning och språkutveckling på arbetsplatsen som de tycker känns intressanta och lämpliga för organisationen. Ingela berättar:

– Sobona har en viktig roll som vi borde vara bättre på att använda. De har mer i sin verktygslåda än vi tänker på. De är ofta proaktiva och det är lätt att ta kontakt på olika sätt, vilket vi uppskattar.

Har ni några tips och idéer till andra som vill göra ett liknande projekt som ni gör på Telge Bostäder?

– Saker tar alltid mycket längre tid och det är alltid mer arbete än vad många tror. Tänk från ax till limpa; att förändra hur ni jobbar med kompetensförsörjningen är ingen quick fix, säger Marina.

Ingela flikar in:

– Jag vill också lyfta fördelarna med att arbetet blir enklare när ni inte behöver uppfinna hjulet igen. Sobona har verktyg och kunskaper att utgå från och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans. Just att jobba tillsammans ser vi som en stor fördel, vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter.

Marina och Ingela berättade om validering på konferensen Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen.

Sobona har verktyg och kunskaper att utfå från och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans. Just att jobba tillsammans ser vi som en stor fördel, vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter.

Företag: Telge Bostäder AB

Deltar i projekt:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Förändring tar tid lång tid. Tänk från ax till limpa.
  • Använd Sobonas verktyg. Uppfinn inte hjulet på nytt.
  • Jobba tillsammans för det ger en otrolig fördel.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case