Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning samt Till ett arbete via återvinning

Språkskola och språklyft säkerställer rätt kunskaper inom svenska för Renova

Renova arbetar för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och utrikesfödda som är kortutbildade. Dessutom fokuserar de på att bedöma befintliga medarbetares kompetens närmare verkligheten genom validering.

Sofia Westergaard är HR-specialist, intern kvalitetssäkrare och hon har gått bedömarutbildningen för att lära sig validera. Med Sofia i spetsen har Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gjort en stor handledarsatsning, de ska starta en språkskola tack vare medel från KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och även varit med i utvecklingen som lett fram till att ett yrkesbevis för yrkesprofilen Återvinningsarbetare får inplaceras inom ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervju med Sofia Westergaard

HR-specialist på Renova

Du har varit med i styrgruppen för projektet Till ett arbete via återvinning från starten. Vad har du lärt dig och tagit med dig?

– Framför allt styrkan när branschen arbetar tillsammans med frågor om kompetensförsörjning, berättar Sofia.

Många verktyg har utvecklats inom projektet och nu kommer fler företag att kunna använda dem för att utveckla och kvalitetssäkra sin kompetensförsörjning. Det är strategiskt viktiga deltagare inom styrgruppen, vilket bidragit till en långsiktig och stabil utveckling.

Det är höga politiska nivåer inom styrgruppen, vilket bidragit till en långsiktig och stabil utveckling.

Sofia berättar att Renova har rekryterat individer via två lokala jobbspår som genomförts. Det är tydligt och glädjande att individerna växer när de får stärka sin kompetens i svenska i jobbspåren. Vidare blir Renova trygga med frågor inom kompetensförsörjning när de använder verktyg som yrkesprofiler och validering i de lokala jobbspåren.

– Nästa steg är att utveckla affärsmodellen och implementeringsmodellen samt lyfta goda exempel som fler kan ta del av, säger Sofia.

Intern kvalitetssäkrare och bedömare

Sofia är utbildad intern kvalitetssäkrare och hon har gått bedömarutbildningen. Genom utbildningarna har hon befäst många kunskaper som hon hade innan och även fått upp ögonen för vilka fallgropar som bör undvikas.

– Ett papper från en utbildning säger inte allt, vare sig en individ har ett papper eller inte. Det gäller att titta på vad hen kan och bedöma kompetensen närmare verkligheten genom validering, berättar Sofia.

Lärande på arbetsplatsen är grundläggande inom kompetensförsörjning. Sofia tydliggör hur viktigt det är att förstå och värdera att individer lär sig jobbet på jobbet.

Lärande på arbetsplatsen är grundläggande inom kompetensförsörjning.

Framöver kommer två medarbetare på miljöservice-avdelningen gå bedömarutbildningen för att kunna validera. Det blir en spännande koppling till kommunala bolag inom fastighetsbranschen och till de moduler som Sobona tagit fram.

Sofia upplever att det finns ett stort behov av att ta reda på vilka kunskaper som medarbetarna har inom företaget.

Ett tredje lokalt jobbspår

Renova kommer starta ett tredje lokalt jobbspår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med befintliga samarbetspartners. De vet inte i vilken form som samarbetet kommer ske utifrån pandemin och det finns ingen tidsplan än. Men vinsterna med de två första lokala jobbspåren talar sitt tydliga språk för en fortsättning.

Renova är vana att arbeta med praktik och att ha praktikanter. De har ett kontinuerligt aktivt flöde in av individer via praktikplatser. Sofia förklarar att Renova inte är praktiktrötta, utan det är snarare deras viktigaste sätt att rekrytera.

Sofia förklarar att Renova inte är praktiktrötta, utan det är snarare deras viktigaste sätt att rekrytera.

Vidare framhåller hon hur viktiga de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning och andra strukturerade verktyg är för att stödja insteg och introduktion som kan bidra till bra praktikplatser.

– Och vi får inte glömma hur viktig en praktikplats kan vara för individen. Den kan förändra någons liv och vara ovärderlig, säger Sofia.

Alla deltagare når inte hela vägen fram till en anställning på ett lokalt jobbspår. Men de får utveckla självförtroendet och lära sig yrkesspråket. Dessutom är handledare, chefer och kollegor både direkt och indirekt inblandade i språklyftet på ett lokalt jobbspår som bidrar till inkludering.

Språkskola för befintliga medarbetare

Renova har fått medel från KFS trygghetsfond för att utveckla en språkskola för befintliga medarbetare för att genomföra ett språklyft.

Renova har fått medel från KFS trygghetsfond för att utveckla en språkskola för befintliga medarbetare för att genomföra ett språklyft.

Projektet sträcker sig till 2023 och utgår från den senaste forskningen om hur man lär sig svenska. Fokus är på vilket yrkesspråk individer behöver kunna på jobbet, såsom instruktioner eller andra typer av texter.

De har utgått ifrån en europeisk modell för språknivåer som heter GERS, gemensam europeisk referensram för språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Modellen delar in aspekter av språket som tala, skriva och förstå i sex olika nivåer.

Renova planerar att använda språknivåerna från GERS i rekryteringen framöver för att tydliggöra kraven på svenska. De kommer även använda nivåerna för att rusta befintliga medarbetare med hur mycket och vilken typ av svenska som de behöver ha.

– Vi har testat att genomföra ett språkcafé innan pandemin där alla fick öva på svenska och träffa kollegor. Det togs emot positivt och många yrkeskategorier som inte pratar med varandra i vanliga fall möttes där, avslutar Sofia.

Företag: Renova

Deltar i projekten:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Det finns en stor styrka när branschen samarbetar med frågor inom kompetensförsörjning.
  • Renova planerar att använda språknivåer i rekryteringen framöver för att tydliggöra kraven på svenska.
  • De nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning och andra strukturerade verktyg är viktiga för att stödja insteg och introduktion som kan bidra till bra praktikplatser.

Bonus:

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case