Utvecklande HR

Skräddarsydd HR-utbildning för dig som arbetar på ett kommunalt företag

Jobbar du med HR i ett kommunalt företag?

Vår strategiska HR-utbildning är skräddarsydd för att passa dina behov. Vi kombinerar forskningsbaserad kunskap med dina och de andra programdeltagarnas egna erfarenheter. För att ge verkliga resultat på både kort och lång sikt tar vår lärprocess alltid avstamp i verksamheternas uppdrag.

Utbildningsprogrammet Utvecklande HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

haldelshogskolan stockholm

Integrera HR i verksamhetens värdeskapande processer:

Lär dig hur HR kan vara en central del i att skapa värde för samhället, medborgare, kunder och ägare. Du får verktyg för att stärka din verksamhets strategiska utveckling och möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i liknande situation.

Utvecklande HR har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med deltagarnas egna erfarenheter.

Vem kan gå HR-utbildningen?

Du vill vidareutveckla dig och ansvarar idag för HR-frågorna inom din verksamhet. Du är exempelvis:

 • HR-chef
 • HR-ansvarig
 • HR-specialist
 • Personalchef
 • Vd eller motsvarande som ansvarar för HR-frågorna

Vad krävs för behörighet?

För att kunna gå utbildningen behöver du arbeta med HR i ett kommunalt företag idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet. Utbildningen ges på svenska.


Under utbildningens moduler kommer vi bland annat gå igenom de här ämnesområdena och frågeställningarna:

 • Hur kan du bidra ännu mer som strategisk partner i utvecklingen av verksamheten?
 • ”Det nya arbetslivet”
 • Framåtspaning och utblick
 • Ekonomi och styrning
 • Effektivitet, förbättringsmål och ledarskapets roll
 • Intern styrning med finansiella och icke-finansiella mått
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur rekryterar och
  behåller vi vår personal?
 • Att verka i mötet mellan olika logiker – ledning, styrning och HR-rollen
 • Att leda förändring, lärande och utveckling
 • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete

Varför är denna utbildning viktig?

Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema under HR-utbildningen blir därför att utgå från verksamhetens uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa sätt kan bidra.

Det är ett framåtblickande utbildningsprogram som tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag. Vi ställer oss i vd eller förbundsdirektörens skor, och utifrån det perspektivet ställer vi frågan – vilka är de prioriterade HR-frågorna för verksamheten?

Framtidens utmaningar:

I den förstudie som föregått planeringen av utbildningen identifierades flera viktiga utmaningar för HR. Vi täcker in områden som kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärke, HR som strategisk partner till chefer och i ledningen och HR:s roll i det nya arbetslivet.

Vad du får:

 • Fördjupad kunskap och insikt: Förstå din verksamhets strategi, styrning, flöden och processer på ett djupare plan. Du ökar din förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare i kommunala företag och demokratiskt styrda verksamheter.
 • Strategiska verktyg: Utforska hur HR kan bidra till verksamhetens strategiska mål och agera som en strategisk partner till chefer i ledningen.
 • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
 • Expertföreläsare: Vi anlitar de främsta forskarna och experterna inom sina respektive kunskapsområden.
 • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
 • Dialog och erfarenhetsutbyte: Utvecklande HR utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga ditt nätverk med chefer och ledare i liknande verksamheter. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.

Integrera HR i verksamhetens värdeskapande processer:

Lär dig hur HR kan vara en central del i att skapa värde för samhället, medborgare, kunder och ägare. Du får verktyg för att stärka din verksamhets strategiska utveckling och möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i liknande situation.

Utvecklande HR har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med deltagarnas egna erfarenheter.

Vem kan gå HR-utbildningen?

Du vill vidareutveckla dig och ansvarar idag för HR-frågorna inom din verksamhet. Du är exempelvis:

 • HR-chef
 • HR-ansvarig
 • HR-specialist
 • Personalchef
 • Vd eller motsvarande som ansvarar för HR-frågorna

Vad krävs för behörighet?

För att kunna gå utbildningen behöver du arbeta med HR i ett kommunalt företag idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet. Utbildningen ges på svenska.


Under utbildningens moduler kommer vi bland annat gå igenom de här ämnesområdena och frågeställningarna:

 • Hur kan du bidra ännu mer som strategisk partner i utvecklingen av verksamheten?
 • ”Det nya arbetslivet”
 • Framåtspaning och utblick
 • Ekonomi och styrning
 • Effektivitet, förbättringsmål och ledarskapets roll
 • Intern styrning med finansiella och icke-finansiella mått
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur rekryterar och
  behåller vi vår personal?
 • Att verka i mötet mellan olika logiker – ledning, styrning och HR-rollen
 • Att leda förändring, lärande och utveckling
 • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete

Varför är denna utbildning viktig?

Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema under HR-utbildningen blir därför att utgå från verksamhetens uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa sätt kan bidra.

Det är ett framåtblickande utbildningsprogram som tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag. Vi ställer oss i vd eller förbundsdirektörens skor, och utifrån det perspektivet ställer vi frågan – vilka är de prioriterade HR-frågorna för verksamheten?

Framtidens utmaningar:

I den förstudie som föregått planeringen av utbildningen identifierades flera viktiga utmaningar för HR. Vi täcker in områden som kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärke, HR som strategisk partner till chefer och i ledningen och HR:s roll i det nya arbetslivet.

Vad du får:

 • Fördjupad kunskap och insikt: Förstå din verksamhets strategi, styrning, flöden och processer på ett djupare plan. Du ökar din förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare i kommunala företag och demokratiskt styrda verksamheter.
 • Strategiska verktyg: Utforska hur HR kan bidra till verksamhetens strategiska mål och agera som en strategisk partner till chefer i ledningen.
 • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
 • Expertföreläsare: Vi anlitar de främsta forskarna och experterna inom sina respektive kunskapsområden.
 • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
 • Dialog och erfarenhetsutbyte: Utvecklande HR utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga ditt nätverk med chefer och ledare i liknande verksamheter. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Praktisk information om Utvecklande HR

Omfattning och format

Utbildningsprogrammet omfattar sju programdagar, varav fem dagar sker på plats fysiskt och två dagar (uppdelat på fyra halvdagar) sker digitalt på distans.

Datum 2024

11 april, introduktion, distans
22–23 april, modul 1, Kämpasten
21 maj, 10 juni, 19 aug, modul 2, distans
16–18 sept, modul 3, Kämpasten

Plats

Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten, i Sigtuna utanför Stockholm. Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.

Vad kostar det?

Medlemspris programavgift: 49 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer för internat på Kämpasten.

Språk

Utbildningen ges på svenska.

Målgrupp

Du ansvarar idag för HR-frågorna inom din verksamhet och arbetar exempelvis som HR-chef, HR-ansvarig, HR-specialist eller personalchef.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Möt Ulrika Tillberg Luckey, din programledare

Ulrika Tillberg Luckey är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att ha utvecklat chefer och ledare genom handledning och coachning, ledningsgrupper i teamutvecklingsprocesser och stöd till organisationer och företag som befinner sig i stora, komplexa förändringsprocesser. Ulrika brinner för att stödja samskapande och involvering mellan medarbetare. Hon har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och arbetade under sju år inom HR i en internationell koncern, med ansvar för att utveckla ramverk för Change Management. Ulrika arbetar idag som konsult, handledare och programledare i såväl offentlig som privat verksamhet.

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan