Utvecklande HR

Skräddarsytt för dig som är HR-ansvarig i ett kommunalt företag.

För dig som är HR-ansvarig i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Utvecklende HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

HR och verksamhetens strategiska utveckling

Målet med programmet är att utveckla din förmåga att förankra och integrera HR ännu tätare i verksamhetens värdeskapande processer för samhället, medborgare, kunder och ägare.

Utvecklande HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Utvecklande HR har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Du är idag HR-ansvarig inom din verksamhet. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat ansvar (såsom föreståndare eller vd). Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Hur kan du bidra ännu mer som strategisk partner i utvecklingen av verksamheten?
 • ”Det nya arbetslivet”
 • Framåtspaning och utblick
 • Ekonomi och styrning
 • Effektivitet, förbättringsmål och ledarskapets roll
 • Intern styrning med finansiella och ickefinansiella mått
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur rekryterar och
  behåller vi vår personal?
 • Att verka i mötet mellan olika logiker – ledning, styrning och HR-rollen
 • Att leda förändring, lärande och utveckling
 • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete

Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa sätt kan bidra.

Det är ett framåtblickande program som tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag. Vi ställer oss i vd/förbundsdirektörers (eller motsvarandes) skor, och utifrån det perspektivet ställer vi frågan – vilka är de prioriterade HR-frågorna för verksamheten?

I den förstudie som föregått planeringen av programmet identifierades flera viktiga utmaningar för HR, däribland kompetensförsörjning och arbetsgivar­ varumärke, HR som strategisk partner till chefer och i ledningen, och det nya arbetslivet.

Det här får du och din organisation

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag. Du får:

 • Fördjupad kunskap och förståelse för verksamhetens strategi, styrning, flöden och processer samt ledning.
 • Verktyg för att utforska HRs bidrag till verksamhetens strategiska inriktning, och hur du personligen ännu mer kan agera som strategisk partner till chefer och ledningen i utvecklingen av verksamheten.
 • Därtill ger programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv samt rika möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

HR och verksamhetens strategiska utveckling

Målet med programmet är att utveckla din förmåga att förankra och integrera HR ännu tätare i verksamhetens värdeskapande processer för samhället, medborgare, kunder och ägare.

Utvecklande HR är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Utvecklande HR har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Du är idag HR-ansvarig inom din verksamhet. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat ansvar (såsom föreståndare eller vd). Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Hur kan du bidra ännu mer som strategisk partner i utvecklingen av verksamheten?
 • ”Det nya arbetslivet”
 • Framåtspaning och utblick
 • Ekonomi och styrning
 • Effektivitet, förbättringsmål och ledarskapets roll
 • Intern styrning med finansiella och ickefinansiella mått
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur rekryterar och
  behåller vi vår personal?
 • Att verka i mötet mellan olika logiker – ledning, styrning och HR-rollen
 • Att leda förändring, lärande och utveckling
 • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete

Att verka i ett kommunalt företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i programmet blir därför att utgå från verksamhetens uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa sätt kan bidra.

Det är ett framåtblickande program som tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag. Vi ställer oss i vd/förbundsdirektörers (eller motsvarandes) skor, och utifrån det perspektivet ställer vi frågan – vilka är de prioriterade HR-frågorna för verksamheten?

I den förstudie som föregått planeringen av programmet identifierades flera viktiga utmaningar för HR, däribland kompetensförsörjning och arbetsgivar­ varumärke, HR som strategisk partner till chefer och i ledningen, och det nya arbetslivet.

Det här får du och din organisation

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag. Du får:

 • Fördjupad kunskap och förståelse för verksamhetens strategi, styrning, flöden och processer samt ledning.
 • Verktyg för att utforska HRs bidrag till verksamhetens strategiska inriktning, och hur du personligen ännu mer kan agera som strategisk partner till chefer och ledningen i utvecklingen av verksamheten.
 • Därtill ger programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv samt rika möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar 7 programdagar varav
5 dagar sker på internat där vi ses fysiskt och
2 dagar (uppdelat på fyra halvdagar) sker digitalt.

Datum 2024

Introduktion, 11 april: Digitalt
Modul 1, 22-23 april: Kämpasten
Modul 2, 21 maj, 10 juni, 19 aug: Digitalt
Modul 3, 16-18 sept: Kämpasten

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Programavgift

49 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat

Språk

Svenska

Ta chansen att utveckla dina HR-kunskaper på en bra strategisk nivå!

Eva Magnusson
Förbundschef på Samordningsförbundet Göteborg, Utvecklande HR 2022

För vem passar programmet?

Programmet Utvecklande HR passar för dig som idag är HR-ansvarig inom din verksamhet på ett kommunalt företag. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat ansvar (så som föreståndare eller vd).

Det krävs ingen tidigare akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare: Ulrika Tillberg Luckey

Ulrika Tillberg Luckey är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika har mer än 25 års erfarenhet av att ha utvecklat chefer och ledare genom handledning och coachning, ledningsgrupper i teamutvecklingsprocesser och stöd till organisationer och företag som befinner sig i stora, komplexa förändringsprocesser. Ulrika brinner för att stödja samskapande och involvering mellan medarbetare. Hon har egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet och arbetade under sju år inom HR i internationell koncern, med ansvar för att utveckla ramverk för Change Management. Ulrika arbetar idag som konsult, handledare och programledare i såväl offentlig som privat verksamhet.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan