Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Det kan vara mobbning, sexuella trakasserier eller andra återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar riktade mot enskilda personer.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.