Inomhusmiljö

Många tillbringar en stor del av sin arbetstid inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller ohälsa. För att skapa en bra arbetsmiljö inomhus finns regler om ljud, ljus, luft, temperatur och lokalers utformning.

Många tillbringar en stor del av sin arbetstid inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller ohälsa.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.