Styrelse

Styrelsen i Sobona AB (valdes den 22 maj 2024)

Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård AB ordförande, omval
Christian Rockberger, Stockholm Vatten och avfall vice ordförande, omval
Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB, omval
Anneli Wikner, vd MittSverige Vatten & Avfall AB, omval
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund, omval
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland, omval
Karin Gellin, Förbundschef Samordningsförbundet VärNa, omval
Karin Melander, vd Folktandvården Skåne, omval
Anna Karlsson, vd Kalmar Energi AB, omval
Jeanette Berggren, vd Örebroporten AB, nyval
Claes Enskär, vice vd Uppsala kommun arenor och fastigheter, nyval

Valberedning

Vid bolagsstämman i Sobona AB den 24 maj 2023 utsågs följande personer att ingå i valberedningen för Sobona AB;
Karin Medin, VD och koncernchef Telge AB, Södertälje, ordförande
Kenneth Larsson, Skolchef Montessoriskolan Malmen, Borås
Camilla Lejon, VD Linköping City Airport AB Malin Alsing Brånn, förbundschef Västra Mälardalens Kommunalförbund

Revisorer

Ewa Thorén, MittSverige Vatten & Avfall AB som lekmannarevisor
Johanna Gustavsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst som suppleant
De biträds av Ernst & Young AB som representeras av auktoriserade revisorn Jenny Göthberg.

Sobonas föreningsstyrelse, tillika SKR:s förhandlingsdelegation

Ordinarie

Ulf Olsson (S), Borås stad (ordförande)
Sten Nordin (M), Stockholms stad (vice ordförande)
Helena Proos (S), Region Uppsala
Robert Johansson (S), Region Stockholm
Bengt Hilmersson (C), Vårgårda kommun
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Carina Wutzler (M), Vellinge kommun

Ersättare
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Effie Kourlos (C), Östersunds kommun
Ulla Andersson (V), Region Gävleborg
Ahmad Eid (M), Nyköpings kommun
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar
Jennie Claesson (L), Uppsala kommun