Styrelse

Sobonas bolagsstyrelse

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ordförande
Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård AB, vice ordförande
Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB
Lotta Nibell, vd Got Event AB
Anneli Wikner, vd MittSverige & Avfallsgruppen
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland
Karin Gellin, förbundschef, Samordningsförbundet VärNa
Elin Pietroni, vd Umeå Parkerings AB
Karin Melander, vd Folktandvården Skåne
Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering AB

Sobonas föreningsstyrelse, tillika SKR:s förhandlingsdelegation

Ordinarie
Joakim Larsson (M), Stockholms stad (ordförande)
Ulf Olsson (S), Borås stad (vice ordförande)
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Carina Wutzler (M), Vellinge kommun
Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun
Helena Proos (S), Region Uppsala
Robert Johansson (S), Region Stockholm

Ersättare
Ola Karlsson (M), Region Örebro
Marie Wilén (C), Heby kommun
Anders Sellström (KD), Umeå kommun
Monica Wahlström (L), Umeå kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Linda Fleetwood (V), Region Kalmar