Styrelse


Sobonas bolagsstyrelse:

Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande

Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande

Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem

Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB

Lotta Nibell, VD Got Event AB

Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB

Anneli Wikner, VD MittSverige & Avfallsgruppen

Maria Säfström, VD Industrihus Uppsala

Marika Qvist, VD Folktandvården Skåne AB

Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund

Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland


Sobonas föreningsstyrelse, tillika SKR:s förhandlingsdelegation:

Ordinarie

Joakim Larsson (M), Stockholms stad (ordförande)

Elisabeth Unell (M), Västerås stad

Carina Wutzler (M), Vellinge kommun

Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun

Ulf Olsson (S), Borås stad (vice ordförande)

Helena Proos (S), Region Uppsala

Robert Johansson (S), Region Stockholm


Ersättare

Ola Karlsson (M), Region Örebro

Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun

Anders Sellström (KD), Umeå kommun

Monica Wahlström (L), Umeå kommun

Eva Lindberg (S), Region Gävleborg

Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

Linda Fleetwood (V), Region Kalmar

Ulf Olsson (S), Joakim Larsson (M), Robert Johansson (S), Kenneth Östberg (S) och Ola Karlsson (M) sitter kvar i Sobonas föreningsstyrelse/SKR:s förhandlingsdelegation från förra mandatperioden.