Styrelse

Sobonas bolagsstyrelse
Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande
Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande
Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem
Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB
Lotta Nibell, VD Got Event AB
Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB
Anneli Wikner, VD MittSverige & Avfallsgruppen
Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Marika Qvist, VD Folktandvården Skåne AB
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland


Sobonas föreningsstyrelse, tillika SKR:s förhandlingsdelegation
Ordinarie
Joakim Larsson (M), Stockholms stad (ordförande)
Ulf Olsson (S), Borås stad (vice ordförande)
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Carina Wutzler (M), Vellinge kommun
Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun
Helena Proos (S), Region Uppsala
Robert Johansson (S), Region Stockholm

Ersättare
Ola Karlsson (M), Region Örebro
Marie Wilén (C), Heby kommun
Anders Sellström (KD), Umeå kommun
Monica Wahlström (L), Umeå kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Linda Fleetwood (V), Region Kalmar