Styrelse

Sobonas bolagsstyrelse

Katarina Ahlqvist, VD Gryning Vård AB ordförande
Christian Rockberger, Stockholm Vatten och avfall vice ordförande
Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB
Lotta Nibell, VD Got Event AB
Anneli Wikner, VD MittSverige Vatten & Avfall AB
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland
Elin Pietroni, VD Umeå Parkerings AB
Karin Gellin, Förbundschef Samordningsförbundet VärNa
Karin Melander, VD Folktandvården Skåne
Anna Karlsson, VD Kalmar Energi AB

Sobonas föreningsstyrelse, tillika SKR:s förhandlingsdelegation

Ordinarie

Ulf Olsson (S), Borås stad (ordförande)
Sten Nordin (M), Stockholms stad (vice ordförande)
Helena Proos (S), Region Uppsala
Robert Johansson (S), Region Stockholm
Bengt Hilmersson (C), Vårgårda kommun
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Carina Wutzler (M), Vellinge kommun

Ersättare
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Effie Kourlos (C), Östersunds kommun
Ulla Andersson (V), Region Gävleborg
Ahmad Eid (M), Nyköpings kommun
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar
Jennie Claesson (L), Uppsala kommun