Diskrimineringsförbudets omfattning

Ett av de områden inom vilket diskriminering är förbjudet är arbetslivet.

Enligt lagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren:

  • är arbetstagare,
  • gör en förfrågan om eller söker arbete,
  • söker eller fullgör praktik eller
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.