Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen utgår från EU:s Visselblåsardirektiv och består av 60 paragrafer fördelade på tio kapitel.

För arbetsgivare med minst 50 anställda innebär den nya visselblåsarlagen en skyldighet att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.