Laddar innehåll...

Återinsjuknande

En ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats, ska betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuklöneperioden när det gäller karensavdrag och avgränsning av sjuklöneperioden. När det gäller sjukintyg räknas dock varje sjukperiod för sig.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.