Arbetsmiljö

Att vi ska hålla ett helt arbetsliv är i dag en viktig förutsättning i vårt välfärdssamhälle. Naturligtvis består detta av många parametrar, både på organisations- och individnivå. Inom arbetsmiljö ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycka vid arbetets utförande. Samtliga arbetstagare ska följa regler och rutiner samt delta i arbetsmiljöarbetet.

Det moderna arbetslivet innebär nya utmaningar samtidigt som traditionella arbetsmiljöproblem kvarstår. De nya utmaningarna innehåller också ofta nya möjligheter. Inte minst finns detta inom den digitala utveckling som skett under de senaste åren.

Sobona arbetar för att stödja medlemsföretagen att skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare, med friska arbetsplatser och god arbetsmiljö. Vi följer aktivt regering och myndigheters beslut och diskussioner inom ämnet, för att förmedla vidare. Vi tar också del av och förmedlar på olika sätt forskningsresultat och kunskapssammanställningar som berör de branscher som medlemsföretagen ingår i.

Att satsa på en bra arbetsmiljö är bevisat en lönsam investering för alla verksamheter och för alla involverade!

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Samhällsbärarpriset

Arbetsmiljö är en av kategorierna i Sobonas pris Årets Samhällsbärare. Nominera er om ni har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ni är stolta över och arbetar proaktivt med att hållbart arbetsliv!

Läs mer och nominera till Årets samhällsbärare

Relaterat innehåll