Logga

Avskedande

Ett avskedande innebär att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och de förpliktelser som åligger en arbetstagare att följa. Denne har agerat på ett sådant sätt som ingen arbetsgivare ska behöva tåla.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!