Laddar innehåll...

Avskedande

Ett avskedande innebär att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och de förpliktelser som åligger en arbetstagare att följa. Denne har agerat på ett sådant sätt som ingen arbetsgivare ska behöva tåla.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.