Verktyg från Suntarbetsliv

Letar du efter sätt att komma igång med ert arbetsmiljöarbete eller kanske efter utbildningsmaterial?

På Suntarbetslivs webbplats finns stöd som är anpassat för olika behov och arbetsplatser. Forskningsbaserat och testat av kollegor till dig.

Ett urval av verktyg från Suntarbetsliv

test

Sobona och Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: 17 December 2022 Uppdaterad: 1 Mars 2024