Till ett arbete via återvinning

Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundets lärdomar från projektet Till ett arbete via återvinning

Det finns kompetensförsörjningsutmaningar inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Samtidigt är det tydligt att värdet av yrkesprofiler och validering är stort, både för individen och arbetsplatsen.

Intervju med Lars Fischer och Joakim Guttman

Lars är gruppchef/ombudsman på Kommunal och Joakim är ombudsman på Svenska Transportarbetareförbundet

Vilka utmaningar ser du inom kompetensförsörjning framöver?

– Jag ser stora utmaningar inom kompetensförsörjning och att rekrytera på bra sätt. Vi behöver locka ungdomar till branschen avfallshantering och återvinning. Dessutom är det tydligt att många pensionärer numera nappar på jobb för att dryga ut pensionen, säger Lars.

Joakim menar att både kompetensförsörjningen i stort och validering av kompetenser är viktigt. Det är även viktigt att nya medarbetare får en bra grund att stå på när de ska in på en ny arbetsplats.

Joakim menar att både kompetensförsörjningen i stort och validering av kompetenser är viktigt.

Lars Fischer

– Att börja arbeta med yrkesprofiler och validering genererar mer arbete i början, men det innebär mindre arbete i framtiden. För det blir mindre turbulens på företagen när det går att kvalitetssäkra individernas kunskaper och kompetenser, så alla har rätt förutsättningar, förklarar Joakim.

Stora värden av yrkesprofiler och validering

Det är tydligt att värdet av yrkesprofiler och validering är stort, både för individen och arbetsplatsen. Verktygen hjälper till att stärka individen och kan göra att företaget blir konkurrenskraftigt.

– Tack vare validering utifrån en yrkesprofil kan en individ få ett körkort på att hen kan jobbet, säger Lars.

– Jag brinner för lärande på arbetsplatsen. Därför ser jag stora vinster med både yrkesprofiler och validering, säger Joakim.

Jag brinner för lärande på arbetsplatsen.

Dessutom kan yrkesprofiler och validering kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Validering kan även säkerställa kompetensförsörjningen på ett bredare plan genom att validera kunskaper hos individer som varit långtidssjukskrivna, nyanlända och utrikesfödda och de som varit utanför arbetslivet av andra anledningar.

Samverkan är viktig

Joakim och Lars har varit med i styrgruppen för projektet Till ett arbete via återvinning och i utvecklandet av nationella yrkesprofiler. De menar att det är viktigt att jobba tillsammans kring dessa frågor, både inom branschen och med arbetsmarknadens parter.

– Ju fler perspektiv vi får in, desto bättre blir slutprodukten, säger Joakim.

Lars och Joakim förklarar att de också har ett bra samarbete med arbetsgivarorganisationen Sobona kring avtal som de måste ta hänsyn till.

De också har ett bra samarbete med arbetsgivarorganisationen Sobona kring avtal som de måste ta hänsyn till.

– Vi samarbetar också mycket med Conny Larsson som är projektledare på Sobona. Han är inte förhandlare, vilket innebär att vi kan prata förutsättningslöst på ett bredare sätt, menar Joakim.

Sobonas roll har hakat in bra i arbetet i projektet Till ett arbete via återvinning. Och varken Lars eller Joakim har tid för att få sina respektive förbund att sätta ihop resurser till ett liknande projekt.

– Utan Conny och Sobona hade projektet inte funnits. Så de är jätteviktiga, säger Lars.

– Ja, vi hade aldrig fått våra förbundsledningar att göra ett projekt i den här omfattningen med så dedikerade människor. Dessutom hade vi inte hittat medlen som Conny hittar för att hålla projektet vid liv, säger Joakim.

Engagerade medlemsföretag

Vidare menar både Lars och Joakim att det är en fröjd att se hur medlemsföretagen som deltar i projektet har engagerat sig. De lyfter Sofia Westergaard på Renova som ser till att medarbetarna lär sig jobbet, mår bra på jobbet samt tar hand om nyanlända och utrikesfödda.

– Genom projektet har det blivit tydligt att en individ inte behöver ha en akademisk utbildning för att klara jobbet. Det går att lära sig jobbet på jobbet och jag blir glad när jag ser engagemanget hos företag som Renova, säger Lars.

Det är samtidigt viktigt att facket är med, både lokalt och nationellt, exempelvis vid skapandet av praktikplatser.

Vidare menar både Lars och Joakim att handledare, strukturerade insteg/introduktion och språkutvecklande insatser till yrken inom deras verksamhetsområden är A och O.

Handledare, strukturerade insteg/introduktion och språkutvecklande insatser till yrken inom deras verksamhetsområden är A och O.

– Sådana här projekt fungerar inte utan handledare. Och det ska vara bra handledare, för om handledaren gör ett dåligt jobb eller tar genvägar, lär sig praktikanten eller medarbetaren ett felaktigt beteende, säger Joakim.

Avslutningsvis, hur ser du att arbetet som gjorts i projektet kan haka ihop med omställningsinsatser utifrån de nya omställningsavtalen?

– Det är viktigt att omställningsfonderna får kännedom om yrken och branscher som behöver medarbetare. När en individ förlorat ett arbete och ska få omställningsstöd ska hen få information om att det finns möjligheter inom branscher. En stor fördel är närheten till Omställningsfonden genom Sobona. Dessutom behöver andra omställningsaktörer också få information om branscher som behöver nya medarbetare, avslutar Lars.

Organisationer: Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet

Deltar i projektet:

3 take-aways:

  • Det finns ett stort värde av yrkesprofiler och validering.
  • Handledare, strukturerade insteg/introduktion och språkutvecklande insatser till yrken är A och O.
  • Samverkan är viktigt när det gäller kompetensförsörjning.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case