Integritets­policy

Vi på Sobona värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy är uppdaterad enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och förklarar hur Sobona samlar in och använder dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@sobona.se

Genom att använda våra tjänster, d.v.s. vara medlem hos oss på Sobona, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Du godkänner också att Sobona använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom tillhandahållande av arbetsgivarservice, kollektivavtal, statistik, information och rådgivning, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Det finns olika rättsliga grunder för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Vi har valt att arbeta med avtalsgrunden och den s.k. intresseavvägningen som rättsliga grunder för vår behandling av personuppgifter. Läs gärna mer på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Vilken information samlar vi in?

 • Information som du delger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du kontaktar oss, använder vår webbplats eller anmäler dig till våra utbildningar/nätverk/mötesplatser där du lämnar personuppgifter.
 • Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, faktura- och leveransadress, mobiltelefonnummer, etc. är information som vi samlar in om dig. Information om kostavvikelser sparas när denna information anges vid anmälan till våra utbildningar/nätverk/mötesplatser.
 • Geografisk information – Din/medlemsföretagets geografiska placering.

Informationen du delger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss och för att du som medlem ska kunna ta del av våra tjänster. Du är generellt sett inte skyldig att delge oss dina personuppgifter men om du inte gör det kan vi av naturliga skäl inte heller tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder och inte heller kommunicera med dig.

Uppgifterna tillhandahålls och sparas i ett digitalt medlemsregister. Vi för inga övriga anteckningar/data om dig som medlem i detta system. Ärenden som innehåller personuppgifter hanteras konfidentiellt och med stor försiktighet.

Facebook-pixeln

Vår webbplats använder även ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att marknadsföra oss bättre på Facebook genom att förstå ditt beteende på vår webbplats. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig.

Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen, och det gör du på Facebook under Inställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på ditt personliga konto. Se längre ner hur du gör.

Facebook-pixeln delar data om ditt beteende på vår webbplats (vilka sidor du besöker) och lagras av Facebook. Vi som marknadsförare på Facebook, och andra marknadsförare på Facebook, kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan för att skapa målgruppen. Datan används på aggregerad nivå och kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook, läs om Facebooks datapolicy för dig som användare härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anledningen till att vi använder Facebook-pixeln är att bättre och mer träffsäkert kunna marknadsföra oss på Facebook.

Läs mer om Facebook-pixeln härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och om Facebook-annonser härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För att stänga av annonser som är baserad på data om ditt beteende på Facebook och hos andra webbsidor och Facebook-pixeln, gör så här:
Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar.

Ändra inställningen från Tillåt till Inte tillåtet för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Dina annonsinställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information via e-post

Vi behandlar alla personuppgifter med stor försiktighet. Enligt GDPR informerar vi i all vår e-postkorrespondens om att mailet kan innehålla känsliga personuppgifter, vilka bör hanteras varsamt. Dessa uppgifter lagras inte efter att ett ärende avslutats.

Vad gör vi med din information?

 • Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster – Sobona behandlar personuppgifter för följande syften baserat på avtalsgrunden och intresseavvägningsgrunden:
  För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information och tjänster som du begär från oss.
 • Kommunicerar med dig – Sobona kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande arbetsgivarinformation och vår verksamhet, för att utföra medlemsundersökningar samt andra relevanta undersökningar och insamlingar av underlag för statistik. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till kontakt@sobona.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Sobona kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig som medlem och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn. Vi kan komma att överföra till, eller dela din kontaktinformation med, utvalda tredje parter för bland annat digitala nyhetsbrev, annonser och inbjudningar. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så. Vi delar dock din data med Facebook för de syften som beskrivs ovan under rubriken Facebook-pixeln.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Då Sobona är fast besluten att alltid skydda din data, kommer Sobona att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data – Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till ändring och rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
 • Rätt att invända mot behandlingen – du har rätt att invända mot behandling som du tycker är oriktig.
 • Rätt att begära begränsning – Du har rätt att begära att överflödig behandling begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till en annan aktör

Kontakta oss

Vårt serviceaktiebolag Sobona AB är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Kontakta Sobona

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 10/12 2020

Utbildning

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en bättre webbupplevelse.