Integritets­policy

Vi på Sobona värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy är uppdaterad enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och förklarar hur Sobona samlar in och använder dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@sobona.se

Genom att använda våra tjänster, d.v.s. vara medlem hos oss på Sobona, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Du godkänner också att Sobona använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom tillhandahållande av arbetsgivarservice, kollektivavtal, statistik, information och rådgivning, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Det finns olika rättsliga grunder för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Vi har valt att arbeta med avtalsgrunden och den s.k. intresseavvägningen som rättsliga grunder för vår behandling av personuppgifter. Läs gärna mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilken information samlar vi in?

 • Information som du delger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du kontaktar oss, använder vår webbplats eller anmäler dig till våra utbildningar/nätverk/mötesplatser där du lämnar personuppgifter.
 • Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, faktura- och leveransadress, mobiltelefonnummer, etc. är information som vi samlar in om dig. Information om kostavvikelser sparas när denna information anges vid anmälan till våra utbildningar/nätverk/mötesplatser.
 • Geografisk information – Din/medlemsföretagets geografiska placering.

Informationen du delger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss och för att du som medlem ska kunna ta del av våra tjänster. Du är generellt sett inte skyldig att delge oss dina personuppgifter men om du inte gör det kan vi av naturliga skäl inte heller tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder och inte heller kommunicera med dig.

Uppgifterna tillhandahålls och sparas i ett digitalt medlemsregister. Vi för inga övriga anteckningar/data om dig som medlem i detta system. Ärenden som innehåller personuppgifter hanteras konfidentiellt och med stor försiktighet.

Denna webbplats använder Matomo, en webbanalystjänst som driftas av Sobona på svenska servrar. Matomo använder kakor (cookies). Kakor är textfiler som placeras på din dator för att kunna analysera hur användare rör sig på webbplatsen. För webbplatsoperatörens räkning kommer vi att använda informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 punkt 1 f) i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Våra ”intressen” med avseende på artikel 6 punkt 1 f) är fastställandet av hur populärt vårt webbplatsinnehåll är hos våra användare. Webbplatsbesökare som inte vill att Matomo ska köras på webbplatsen kan tacka nej till kakor via vår dialogruta eller blockera kakor i webbläsaren.

När du besöker vår webbplats sparar vi historiken av ditt besök hos oss vid första sidladdningen utan att använda cookies. Detta kan innebära en behandling av dina personuppgifter eftersom vi behöver använda din IP-adress, tillsammans med andra uppgifter om din webbläsare, för att se vilken sida du har landat på när du besöker vår webbplats. Ändamålet med den här behandlingen är att vi ska kunna spåra historiken för hela webbplatsbesöket, vilket vi gör i statistik- och utvecklingssyfte. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, där vårt intresse består av att utveckla vår webbplats, så att vi kan erbjuda våra besökare och medlemmar en bättre tjänst. Eftersom att den här behandlingen är nödvändig för det ändamålet och den inte innebär en inskränkning av dina rättigheter, är vår bedömning att vi har ett berättigat intresse av den personuppgiftsbehandling som det kan innebära.

Vi använder webbanalystjänsten Hotjar för att få bättre förståelse för hur våra besökare använder webbplatsen sobona.se samt för att optimera våra tjänster och upplevelsen av webbplatsen. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att förstå användarmönster (t.ex. vilka länkar du väljer att klicka på, hur länge du uppehåller dig på olika sidor, vad du tycker om och inte tycker om, etc.). Detta gör det möjligt för oss att bygga upp och underhålla vår tjänst med hjälp av feedback från våra användare.

Hotjar använder kakor och andra tekniker för att samla in data om våra användares beteenden och om de enheter som används för att besöka sobona.se. Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi själva kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller matcha den med andra uppgifter om en enskild användare. Mer information finns i Hotjars integritetsskyddspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan välja bort att en användarprofil skapas, att Hotjar lagrar uppgifter om din användning av vår webbplats och att Hotjar använder kakor på andra webbplatser genom att klicka på denna avanmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 punkt 1 f) i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Våra ”intressen” med avseende på artikel 6 punkt 1 f) är att förse dig med bästa möjliga information om våra erbjudanden och tjänster.

Sobona behandlar personuppgifter i samband med anmälan till kurser som Sobona tillhandahåller i samverkan med våra utbildningsanordnare. Behandlingen sker för att administrera kursanmälan, för att underlätta och utvärdera samverkan med utbildningsanordnaren och som ett led för att följa upp de kurser som Sobona erbjuder sina medlemmars arbetstagare för att utreda behov. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts med kursdeltagaren i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är det berättigade intresset som Sobona har att utveckla sina tjänster gentemot sina medlemmar. Vänligen notera att du som deltagare har rätt att invända mot Sobonas intresseavvägning om du anser att Sobonas intresse inte är berättigat eller om ditt intresse för att personuppgifterna inte behandlas för uppföljning och tjänsteutveckling väger tyngre än Sobonas intresse. Kontakta Sobona Länk till annan webbplats. via mejl på kontakt@sobona.se eller ring växeln på 08-452 77 00.

Deltagarnas personuppgifter sparas för kursuppföljning i 5 år efter att deltagaren genomfört sin utbildning.

För att administrera kursanmälan och tillhandahålla utbildningen anlitar Sobona personuppgiftsbiträdet Framgångsakademin. Sobona har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera personuppgiftsbehandlingen som Framgångsakademin vidtar på uppdrag av Sobona. Vänligen observera att Framgångsakademin kan ha egna ändamål för att samla in och behandla deltagarnas personuppgifter. För personuppgiftsbehandlingen som Framgångsakademin bestämmer ändamål och medel för är de själva personuppgiftsansvariga.

Genom att kontakta oss genom den ''hjälp-bubbla'' som finns på sobona.se godkänner du att Sobona lagrar följande uppgifter om dig i 12 månader:

 • Det namn som du uppger
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt meddelande.

Sobona sparar personuppgifter så länge de är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna blev insamlade för. Uppgifterna används för att hantera och administrera dina meddelanden samt för att föra statistik.

Genom att kontakta oss på detta sätt lämnar du även ditt medgivande till att:

 • Du lämnar ut din e-postadress till Sobona att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Sobona har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Sobona har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas).
 • Sobona förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande.

På vår webbplats har du som besökare möjlighet att på olika sidor ge feedback på sidans innehåll. Vi använder denna feedback för att förbättra innehållet på vår webbplats och för att kunna svara på konkreta frågor.

När du skickar in feedback till oss så sparar vi information om din e-postadress och annan information som du anger i dina svar. Vi kan komma att kontakta dig per e-post för att t.ex. svara på eventuella frågor, ställa följdfrågor m.m.

Vi behandlar alla personuppgifter med stor försiktighet. Enligt GDPR informerar vi i all vår e-postkorrespondens om att mailet kan innehålla känsliga personuppgifter, vilka bör hanteras varsamt. Dessa uppgifter lagras inte efter att ett ärende avslutats.

Varje år samlar vi in årsuppgifter från medlemmar, som ligger till grund för vår medlemsfakturering. De uppgifter som lämnas in och lagras i våra system är:

 • Årslönesumma
 • Lönesumma okt-dec
 • Antal anställda
 • Antal anställda som tillhör RIB (endast Räddningstjänst)
 • Bankgiro/plusgiro för utbetalning från Omställningsfonden
 • Kontonummer för utbetalning från Omställningsfonden
 • Fakturauppgifter

E-postadressen till den som lämnat in uppgifterna sparas också för att vi ska kunna kontakta er vid frågor om uppgifterna.

Vi samlar även in uppgifter tillsammans med Omställningsfonden som hanterar uppgifterna enligt deras integritetspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör vi med din information?

 • Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster – Sobona behandlar personuppgifter för följande syften baserat på avtalsgrunden och intresseavvägningsgrunden:
  För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information och tjänster som du begär från oss.
 • Kommunicerar med dig – Sobona kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande arbetsgivarinformation och vår verksamhet, för att utföra medlemsundersökningar samt andra relevanta undersökningar och insamlingar av underlag för statistik. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till kontakt@sobona.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Sobona kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig som medlem och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn. Vi kan komma att överföra till, eller dela din kontaktinformation med, utvalda tredje parter för bland annat digitala nyhetsbrev, annonser och inbjudningar. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så. Vi delar dock din data med Facebook för de syften som beskrivs ovan under rubriken Facebook-pixeln.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Då Sobona är fast besluten att alltid skydda din data, kommer Sobona att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data – Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till ändring och rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
 • Rätt att invända mot behandlingen – du har rätt att invända mot behandling som du tycker är oriktig.
 • Rätt att begära begränsning – Du har rätt att begära att överflödig behandling begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till en annan aktör

Kontakta oss

Vårt serviceaktiebolag Sobona AB är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Kontakta Sobona

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetspolicyn uppdaterades senast 31 oktober 2022.

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en bättre webbupplevelse.