Yrkesprofilering inom personlig assistans

Yrkesprofiler kan skapa attraktivitet för Din Förlängda Arm

Det finns stora utmaningar inom branschen personlig assistans. Både samhället och media påverkar hur många ser på yrkesrollerna och branschen. Och det är svårt att hitta medarbete som stannar länge. Men förhoppningen är att nationella yrkesprofiler kan stärka yrkesrollerna och även skapa intresse för att jobba inom branschen.

Intervju med Isabella Åström

arbetsledare/kvalitetsansvarig på Din Förlängda Arm

Din Förlängda Arm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett norrländskt medelstort företag som bedriver personlig assistans. De är störst i hemstaden Luleå men bedriver verksamhet i hela Sverige.

– Kärnan i vår verksamhet är självfallet personlig assistans. Men vi jobbar också mycket med mervärden och bedriver en privat dagverksamhet för kunderna i Luleå med omnejd. Många av oss i verksamheten har en egen personlig relation till assistansen i form av anhöriga som har assistans. Det har lett till att vi alltid velat skapa mer än bara assistans, berättar Isabella.

Handledarworkshop med Sobona

Isabella har haft kontakt med Sobona i många år genom sin roll som arbetsgivare. Första gången hon kom i kontakt med Conny Larsson som är projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona, var genom en handledarworkshop i Luleå för några år sen.

– Det var intressant och utmanande att prata med personer från andra branscher under handledarworkshopen. Vi har olika situationer och förutsättningar, vilket påverkar hur vi kan introducera nya medarbetare till verksamheten, konstaterar Isabella.

Isabella menar att det är en ständig utmaning att introducera nya medarbetare på ett klokt sätt i en yrkesroll där introduktionen oftast är kort.

– Det är en utmaning att göra introduktioner på kort tid som kan skapa relation, trygghet, förtroende och kunskap för individer som aldrig träffats förut, förklarar Isabella.

Det är en utmaning att göra introduktioner på kort tid som kan skapa relation, trygghet, förtroende och kunskap för individer som aldrig träffats förut.

Ytterligare en utmaning är att många av de medarbetare som rekryteras är unga. Därmed kan de behöva introduceras även i mer grundläggande vardagskunskaper, såsom att starta en tvättmaskin och göra en veckomatsedel.

Andra utmaningar inom kompetensförsörjning

Isabella förklarar att en stor utmaning inom kompetensförsörjning för branschen är att rekrytera medarbetare som inte ser på assistentrollen som ett genomgångsyrke. En bidragande orsak till denna syn kan vara hur samhället och media ser på assistansbranschen.

– En annan utmaning är de ekonomiska medlen. De är inte tillräckligt omfattande för att möta upp behovet av utbildning som vi känner att vi vill och behöver ge medarbetarna. Dessutom är varken lönenivån eller löneutvecklingen speciellt attraktiv, något som också skapar utmaningar vid rekrytering säger Isabella.

Hur tänker ni kring mångfald och inkludering på Din Förlängda Arm?

– Det är jätteviktigt. För hur vore det om vi som jobbar med funktionsvarianter inte har acceptans för att alla är olika? Därför arbetar vi ständigt för att skapa mångfald och även bidra till inkludering i samhället, säger Isabella.

Hur vore det om vi som jobbar med funktionsvarianter inte har acceptans för att alla är olika?

Språket är en av de största utmaningarna vad gäller inkludering på Din Förlängda Arm. Verksamheten är styrd av språket, men svenska måste inte vara det primära språket.

– Vår verksamhet befinner sig relativt nära den finska gränsen. Och det kan vara en utmaning att rekrytera någon som pratar finska, förklarar Isabella.

Breda yrkesprofiler kan skapa attraktivitet

Isabella var med i Sobonas process kring utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna för branschen personlig assistans. I början var hon skeptisk, men den uppfattningen vände under processens gång.

– Jag tänkte att det är bättre att jag har ett finger med i spelet än att jag sitter utanför och har åsikter i efterhand, berättar Isabella.

Nu när processen är klar och yrkesprofilerna finns har Isabella också funderat på om innehållet är en form av utopi. Men hon menar att det inte är så.

Inom branschen är kunskapsnivåerna så pass breda eftersom varje kund är unik. Yrkesprofilen ska passa oavsett vem man ska arbeta som personlig assistent åt.

– Vi ställer generellt sett låga krav eftersom det är svårt att rekrytera. Det blir en dålig spiral och en missvisande stämpel för yrket. Många pratar om hur lätt det är att vara assistent, men det stämmer inte. Många gånger ska du inte bara läsa in och ta hänsyn till kundens behov, utan även en hel familj med anhöriga. Det är utmanande, säger Isabella.

Isabellas förhoppning är att yrkesprofilen sprids och blir mer känd, vilket skulle ge mer tyngd åt yrket och underlätta vid rekrytering.

Isabellas förhoppning är att yrkesprofilen sprids och blir mer känd, vilket skulle ge mer tyngd åt yrket och underlätta vid rekrytering.

Hur använder ni yrkesprofilen i dag?

– När jag utbildar medarbetare utgår jag mycket från innehållet i yrkesprofilen, men vi hade det innehållet även innan vi tog fram dessa profiler. Förhoppningen är att andra utbildningsinstanser, som inte själva är arbetsgivare åt personliga assistenter, ska använda yrkesprofilerna för att skapa mer träffsäkra utbildningar, säger Isabella.

Vilka tips har du till andra som vill börja jobba med inkluderande kompetensförsörjning?

– Börja med att göra en kartläggning inom verksamheten. Vad tycker vi? Vilka fördomar har vi? Vilken kultur har vi och hur påverkar det oss direkt och indirekt? Sen kan ni börja jobba utifrån det för att jobba mer inkluderande, avslutar Isabella.

Företag: Din Förlängda Arm

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Yrkesprofiler kan stärka yrkesrollerna och skapa intresse för att jobba inom branschen.
  • Utgå från innehållet i yrkesprofiler vid utbildning.
  • Gör en kartläggning av verksamheten och jobba inkluderande utifrån den.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case