Konferens om Till ett arbete via återvinning

Den 18 november 2020 anordnade Sobona en digital konferens om projektet “Till ett arbete via återvinning”. Under dagen tog deltagare del av lärdomar och insikter samt tips på hur de kan använda dem i sin verksamhet.

Under konferensen pratade vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet.

Detta är ett av de häftigaste arbetsmarknadsprojekten i Sverige som är framtaget utifrån branschens behov. Konferensen var kostnadsfri och 100 procent digital.

Jag brinner extra för insteg och språkutveckling. För att skapa bra insteg måste vi veta vad en individ behöver kunna för att bli anställningsbar. Därför har vi utvecklat ett språkstöd och en digital parlör för att stödja handledarskap och validering.

Conny Larsson
projektledare Sobona

Artiklar

Filmer från konferensen

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Introduktion Willy Silberstein och Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd på Sobona, ramar in och sätter tonen för konferensen

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet. Den främsta framgångsfaktorn är att skapa förankring i ledningen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Daniel Åslund, Affärsverken i Karlskrona

Affärsverken behövde mer stuns och övergripande företagsidentitet i introduktionen. Därför utvecklade de en ny struktur tillsammans med Sobona.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Olga Orrit - Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga fick i uppdrag av Sobona att vara med i processen kring att ta fram en ordlista och en språkparlör för återvinning- och avfallsbranschen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - DUA -Lokala jobbspår med hjälp av nationella yrkesprofiler

DUA:s arbete handlar om att främja samarbetet mellan kommun och företag för att hjälpa till att etablera unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Henrietta Finnborg Bengtson, kom igång med validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Thomas Nylund Vafabmiljö kring implementering av validering

VafabMiljö ska testa den framtagna modellen med femton steg kring implementering av validering.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Avslutning Conny Larsson och Thomas Nylund

Conny och Thomas diskuterar hur man kan komma igång och implementera validering i verksamheten.

Projektägare

Referenspartners

Partner

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser. De har börjat med validering i liten skala och ska genomföra Sobonas handledarutbildning framöver.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Filmbild

Vakin - Med mod att rekrytera för framtiden

Det finns mycket kompetens, kunskap, vilja och lust hos många individer som inte kan prata svenska. På Vakin breddar språkutveckling rekryteringen, vilket ger synergieffekter. Språkbarriären kan tas bort och handledarna är oerhört viktiga för att göra det.

Filmbild

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.