Logga

Påföljder

I lagen finns en sanktion: diskrimineringsersättning som till skillnad från den tidigare skadeståndsskyldigheten är helt skild från skadeståndslagen. Detta medför att betydligt mer kännbara ersättningar ska kunna dömas ut vid överträdelser av lagen. Lagstiftarens tanke med denna nya ordning är också att hotet om en kännbar diskrimineringsersättning ska ha en avskräckande, preventiv effekt.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!