Bli medlem i Sobona

Vad roligt att ni är intresserade av ett medlemskap i Sobona! På den här sidan finns information om hur ansökningsprocessen går till.

Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett stort medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll. Vi ger våra medlemmar den bästa arbetsgivarservicen och är deras starka röst i samhällsdebatten.


Vi kan de kommunala företagen och är er starka röst. Som medlem hos får du del av vår samlade kunskap och kompetens om just dina utmaningar och förutsättningar att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Välkommen till oss!

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Så enkel är ansökningsprocessen

Så enkel är ansökningsprocessen

1. Intresseanmälan
Fyll i en intresseanmälan med grundläggande information om ert företag, så som organisationsnummer, kontaktuppgifter och antal anställda. Intresseanmälan är inte bindande!

2. Första bedömning av intresseanmälan
En första bedömning av er intresseanmälan görs av oss på Sobona och vi återkommer ett besked inom två veckor.

3. Lämna kompletterande information
Om vi bedömer att Sobona är den arbetsgivarorganisation som bäst passar era behov kommer vi att kontakta er för några kompletterande uppgifter för att färdigställa er ansökan. Ni får även information om kollektivavtal och annat som kan vara bra att veta. Först vid detta steg blir er ansökan bindande.

4. Välkommen som medlem i Sobona!
Om er ansökan beviljas kommer ni att få ett välkomstbrev med information om ert medlemskap och hur ni kan använda vårt medlemserbjudande.

Vanliga frågor och svar

Som medlem i Sobona erbjuds du bland annat verksamhetsanpassade kollektivavtal, förhandlingsstöd och rättshjälp, utbildningar och mötesplatser och digital rådgivning genom Arbetsgivarguiden.

Läs mer om vårt medlemserbjudande

Nej, en intresseanmälan om medlemskap i Sobona är inte bindande.

Intresseanmälan om medlemskap

Vi använder begreppet ”kommunala företag” för samtliga medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet. Begreppet ”kommunala företag” används i ordens bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inkluderande sätt beskriva medlemmarna, oavsett organisations- och ägarform.

Läs mer om våra medlemmar

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift (medlemsavgift + serviceavgift).

Läs mer om vår årsavgift

Hur det formella ser ut varierar lite mellan olika organisationer men ni måste själva meddela er befintliga organisation från vilket datum ni önskar utträda. Vanligen räcker det med ett mejl till organisationens vanliga kontaktmejl.

De flesta organisationer har stadgar som innebär att man bara tillåts utträda vid hel- eller halvårsskiften så man behöver vara ute i god tid. Begär ni utträde ”för sent” kan ni ändå träda in i Sobona vid önskat datum men riskerar att behöva betala dubbelt under en period och behöva tillämpa de tidigare gällande kollektivavtalen längre än nödvändigt.

Ja, Sobonas förhandlare kan stötta er i processen med förhandlingar kring övergången till Sobonas kollektivavtal.

Har du några andra frågor om medlemskapet?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.