Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och Till ett arbete via återvinning

Insteg genom återbruksguider på NSR

NSR är kort för Nordvästra Skånes Renhållnings AB. De är ett kommunalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. NSR har fem återvinningscentraler med återbruksguider som skapar insteg.

Intervju med Anna-Karin Falkenström

enhetschef, återvinningscentraler på NSR

Återbruksguiderna skapar insteg genom praktik

Sen 2018 har NSR återbruksguider på sina återvinningscentraler. Återbruksguiderna är ett praktiksamarbete mellan NSR, Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter för att skapa insteg.

Under 2018 tog NSR emot tolv guider som hade haft svårt att komma ut i samhället och arbetslivet.

Återbruksguiderna hjälper kunder att sortera sina hela och rena prylar på återbruket. Sen hämtar fyra samarbetspartners återbruksmaterialet och förmedlar det vidare till sina second hand-butiker eller som bistånd.

Vad betyder mångfald och inkludering för er på NSR?

– Det betyder mycket. För det hjälper oss att kommunicera med kunderna. Praktikanterna besitter en språkkunskap som vi själva saknar, förklarar Anna-Karin.

Praktikanterna besitter en språkkunskap som vi själva saknar.

Fotograf: Rickard Johnsson, Studio-e

Så här fyra år efter starten fortsätter NSR att ta emot praktikanter. Och dessa individer möter kunden både uppe på rampen och nere vid återbruket.

– Praktikanterna får bra språkträning tack vare att de möter kunderna. En kund kanske frågar: ”var ska jag lämna den här koppen?”. Och nästa kund frågar “var ska jag lämna den här muggen?”. Då får praktikanten öka sitt ordförråd och hjälper samtidigt kunden att sortera rätt, säger Anna-Karin.

Återbruksguiderna skapar insteg

Återbruksguiderna skapades utifrån att kommunen kontaktade sina förvaltningar och kommunala bolag då de behövde utveckla insteg. Det behövdes skapa enklare jobb.

Genom instegen på återvinningscentralerna kan individerna skina och göra reklam för sig själva.

Genom instegen på återvinningscentralerna kan individerna skina och göra reklam för sig själva.

Fotograf: Rickard Johnsson, Studio-e

– På NSR blir de flygvärdiga för arbetslivet, menar Anna-Karin.

Praktiken som återbruksguide är mellan tre till sex månader och sen ska individen vidare.

– Flertalet av de som varit återbruksguide har fått anställningar efter praktiken, antingen hos oss eller på annat håll, berättar Anna-Karin.

Fotograf: Rickard Johnsson, Studio-e

Vinster med validering

Anna-Karin och tre medarbetare har gått bedömarutbildningen via Nordiskt Valideringsforum. NSR planerar att börja validera både återbruksguiderna och ÅVC-medarbetarna under 2021.

– Utbildningen belyste hur mycket kunskap våra praktikanter och medarbetare besitter. Dessutom ser jag stora vinster med hur ett yrkesbevis eller kompetensbevis kan lyfta individerna så de blir stolta över sina yrkeskunskaper, berättar Anna-Karin.

Stora vinster med hur ett yrkesbevis eller kompetensbevis kan lyfta individerna så de blir stolta över sina yrkeskunskaper.

Fotograf: Rickard Johnsson, Studio-e

Yrkesbeviset ger ett stort värde eftersom det hjälper praktikanterna att komma vidare i arbetslivet. Dessutom kommer NSR validera befintliga medarbetare. De kommer säkerställa att medarbetarna har den kompetens som behövs och fylla eventuella kompetensluckor.

För få vill köpa second hand-prylar

Överlag har NSR inga problem med att rädda prylar som skänks till dem. Och hela 80 procent av kunderna kan tänka sig att skänka prylar. Men det finns ett annat bekymmer.

Bara 20 procent av kunderna kan tänka sig att köpa något som är second hand. Detta är ett beteende som måste förändras.

– För det första behöver vi tänka ”behöver jag ens detta?”. För det andra behöver vi vända oss till second hand-marknaden först för alla produkter. Jämför mellan ett strykjärn som används tills det går sönder, samtidigt som många köper en ny mobiltelefon varje år, säger Anna-Karin.

Återvinning är okej men återbruk är bättre.

– Jag har jobbat inom branschen i 20 år. Och nu börjar det äntligen bli inne med återbruk, säger Anna-Karin med ett skratt.

Företag: NSR

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Bedömarutbildningen belyser hur mycket kunskap praktikanter och medarbetare besitter.
  • Yrkesbeviset ger ett stort värde eftersom det hjälper praktikanterna att komma vidare i arbetslivet.
  • Återvinning är okej men återbruk är bättre.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case